Historisk arkiv

Sveinung Skule blir direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sveinung Skule er i dag beskikket som direktør i det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) av Kongen i statsråd.

– Et nytt og felles direktorat vil bidra til å gjøre utdanningssystemet vårt mer tilgjengelig slik at flere enkeltmennesker kan få den utdanningen de trenger for å leve gode og selvstendige liv. Sveinung Skule har solid og relevant erfaring innenfor ansvarsområdene til direktoratet. Han har gode forutsetninger for å lede det både gjennom etableringsfasen og gi en tydelig retning for direktoratets videre arbeid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Skule er 55 år og kommer fra stillingen som direktør i Kompetanse Norge. Før det har han blant annet vært administrerende direktør for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), forskningsdirektør på Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met Storbyuniversitetet, og konstituert avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.  Sveinung Skule 

Fakta om det HK-dir:

  • Det nye direktoratet skal opprettes fra 1. juli 2021.
  • Direktoratet vil bestå av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Universell, som i dag er tilknyttet NTNU, vil også bli en del av direktoratet. Direktoratet vil også få oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata AS (NSD).
  • Hovedkontoret blir i Bergen, med kontorsteder i Oslo, Trondheim og Tromsø. Direktøren vil ha kontoradresse i Bergen.
  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan. En del av oppgavene skal derfor overføres til direktoratet. Hvilke oppgaver det blir, skal sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- og høyskolelov.