Historisk arkiv

Regjeringen åpner for at et fåtall studenter kan komme på campus i Østlandskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen åpner for at enkelte studenter som har behov for ferdighetstrening eller forsøk på campus for å ikke bli forsinket i utdanningen kan møte fysisk. Dette blir mulig for studenter på i noen Østlandskommuner fra og med 3.februar. For resten av landet gjelder fremdeles anbefalingen om at all undervisning bør være digitalt så langt det er mulig.

- Etter en uke med helt stengte lokaler for studenter i Østlandsområdet åpner vi nå litt opp. Det er ingen tvil om at det har vært en krevende start på semesteret. For noen utdanninger er det ikke mulig å få gjennomført det man skal digitalt. For studenter som for eksempel trenger ferdighetstrening før de skal ut i praksis eller trenger tilgang på laboratoriet for forsøk, åpner vi opp for at studenter som er helt avhengige av tilgang til lokaler for å ikke å bli forsinket i studiene sine kan få tilgang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Endringen gjelder fra og med 3. februar 2021 og gjelder for kommunene Oslo, Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler. Åpningen for unntak gjelder i første omgang frem til 10. februar.

Ansatte ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal fortsatt følge reglene som i arbeidslivet for øvrig.

– Selv om vi nå åpner opp for at en liten gruppe studenter kan ta i bruk lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler igjen, så håper jeg snart at vi kan slippe til flere. Det har vært et krevende studieår med mye digital undervisning og lite faglige og sosiale aktiviteter. Jeg håper campus etter hvert kan våkne til live igjen slik vi kjenner det. Det kan vi få til hvis vi alle gjør det vi kan for å hindre spredning av viruset, sier Asheim.

Slik er de nye reglene:

  • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

  • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.