Historisk arkiv

Utenlandsstudenter får komme til Norge fra 1. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har bestemt at studenter og elever fra utlandet får unntak fra innreiserestriksjonene fra 1. august. Det betyr at utenlandske studenter og elever med studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon kan reise inn til Norge som planlagt.

- Jeg ønsker studenter og elever fra utlandet velkommen i august. Det var viktig for oss å avklare dette nå, slik at studenter og elever kan begynne å planlegge ankomsten sin. Selv om vi nå åpner opp for at de kan komme i august, så må de fortsatt følge de reglene som gjelder for karantene og testing, sier forsknings- og høyere utdanningsminister  Henrik Asheim. 

Det har vært så å si umulig for utenlandske studenter og elever å reise inn i Norge siden regjeringen innførte strenge innreiserestriksjoner 29. januar 2021. Bedret smittesituasjon og at stadig flere er vaksinert, gjør det mulig å lette på innreiserestriksjonene.

– Det er gledelig at vi nå kan åpne for utenlandske studenter og elever, men vi er ikke i mål enda. Selv om det lettes på innreise, vil de fortsatt være underlagt de gjeldende reglene for testing, innreiseregistrering, karantene og eventuelt karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

De alminnelige reglene om innreisevisum og oppholdstillatelse i Norge gjelder fortsatt. Det betyr at studentene og elevene som får en studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon må søke om oppholdstillatelse gjennom Utlendingsdirektoratet på vanlig måte, før de kan reise inn til Norge. De gjeldende innreisereglene som er innført som følge av pandemien, skal beskytte mot importsmitte og nye virusmutasjoner, og vil variere ut fra hvilket land man kommer til Norge fra.

Kunnskapsdepartementet forventer at universitetene og høyskolene dekker egenandelen til karantenehotell for de utenlandske studentene som kommer til Norge for første gang.

Endringene trer i kraft fra 1. august