Historisk arkiv

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens taler og innlegg

Et yrkesfagløft for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lærlingtilskuddet øker. Det stilles strengere krav til både private og offentlige arbeidsgivere om å ta inn lærlinger. Yrkesfagopplæringen får teori som er mer relevant for praksis. Denne regjeringen er i gang med et yrkesfagløft.

Statsråden og elever
- Jeg er svært glad for at flere ungdommer velger å starte på yrkesfag til høsten, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her besøker han Godalen videregående skole i Stavanger. Foto: KD

Etter mange år med nedgang er det i år flere ungdommer som velger yrkesfag. Det er gode nyheter for Norge.  Vi er likevel langt fra å være i mål: Det er fortsatt for mange som står uten lærlingplass, og for mange som faller fra. Derfor har regjeringen satt i gang en rekke kraftfulle tiltak for å få flere til å velge – og fullføre – yrkesfag. 

Skal flere fullføre utdannelsen sin, trenger vi flere læreplasser. Lærlingtilskuddet hadde frem til regjeringsskiftet stått stille i over ti år, bortsett fra en midlertidig økning i 2009. Under denne regjeringen har tilskuddet økt tre ganger på to år, med til sammen 10 000  kroner per kontrakt. Vi er også i ferd med å innføre et krav om at bedrifter som ønsker store oppdrag for det offentlige, må ha lærlinger. Den rødgrønne regjeringen snakket om å gjøre slike endringer – denne regjeringen gjennomfører dem. 

Staten som arbeidsgiver burde ha vært et forbilde når det gjelder å investere i lærlinger, men har i altfor mange år vært en sinke. Derfor har regjeringen i disse dager lagt frem en strategi som innebærer at alle statlige virksomheter, fra NAV til Forsvaret, skal ta inn lærlinger. 

Helt siden Reform 94 har altfor mange elever på yrkesfag slitt med en teoritung skole. Derfor innfører vi en ordning med praksisbrev i alle fylker. Det er et tilbud spesielt rettet mot dem som er lite motiverte for vanlig skole.  Dette har blitt prøvd ut i flere fylker med gode resultater. Syv av ti av dem som deltok har fått seg jobb, og flertallet ender opp med å ta et fagbrev. 

Høyre-FrP-regjeringen vil, sammen med fagbevegelsen, næringslivsorganisasjonene og skolen, fortsette å løfte yrkesfagene, slik at Norge sikres de fagarbeiderne vi trenger i fremtiden.