Historisk arkiv

Statsråd Asheims tale til fremleggelsen av tilstandsrapporten for høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

(Sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen.

Koronaviruset har snudd opp ned på mye. Men ikke alt er negativt.

Aldri før har så mange søkt seg til høyere utdanning som nå.

Fra tidligere kriser vet vi at folk søker seg til utdanning i nedgangstider. Likevel mener jeg på vegne av både sektoren og hele samfunnet at det er gledelig at så mange søker seg til oss. Det lover godt for fremtidens arbeidsliv.

***

Det er også flere lyspunkter i årets tilstandsrapport:

 • Flere fullfører på normert tid. Både på bachelorutdanninger og masterutdanninger. Jeg skulle selvfølgelig ønske vi lå høyere, men det er positivt at det er fremgang fra året før.
 • Rekordmange doktorgrader er avlagt. Dette er viktig både for akademia, norsk forskning, men også for å styrke omstillingsevnen i arbeidslivet.  
 • Andelen midlertidige stillinger har gått mer ned i år enn tidligere. Det er bra, men vi er ikke i mål. Min klare forventning er at universitetene og høyskolene jobber enda bedre med dette i årene fremover.

***

Årets temakapittel handler om Norges deltakelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Og Norge gjør det godt.

 • Vi henter mye penger hjem fra Horisont 2020
 • Og stadig flere unge får internasjonal erfaring gjennom Erasmus +

Men verdien av internasjonalt samarbeid måles i mer enn bare sluttsummen på kassalappen.

Mange av de utfordringene vi står ovenfor på både kort og lang sikt løser vi ikke alene:

 • Koronaviruset kjenner ingen landegrenser
 • Klimakrisen kjenner ingen landegrenser
 • Og løsningene kan heller ikke gjøre det.

Jeg er helt overbevist om at den koordinerte forskningsinnsatsen Europa gjør gjennom EUs rammeprogram bidrar til å løse globale utfordringer. For Norge er det også verdifullt i form av at det også gjør oss i stand til å ta i bruk fremragende forskning og innovative løsninger i Norge.

For ikke mange ukene siden skulle vi arrangert et frokostmøte om en evaluering av Horisont 2020. Den måtte dessverre avlyses på grunn av korona, men evalueringen står seg allikevel.

Norges deltakelse i Horisont 2020 gir oss:

 • Økt innovasjons- og konkurranseevne
 • Økt kvalitet i norsk forskning
 • Tilgang på prosjektresultater, nettverk, infrastruktur og markeder

Alt i en større skala enn det som jeg tror er mulig å få til alene.

Og den konkluderer ganske kort med: Det lønner seg for Norge å delta.

I tillegg til at internasjonalt forskningssamarbeid er viktig, er også samarbeid om utdanning og utveksling det.

Erasmus + hjelper oss ikke bare med å nå målet om at flere studenter skal dra på utveksling. Det bidrar også til å utvikle kvaliteten på norsk utdanning, samtidig som det er en inngangsport for samarbeid med næringslivet.

*

Det er mye i sektoren vår som går i riktig retning. Men jeg tror også vi sammen har større ambisjoner:

 • Enda flere studenter må fullføre studiene sine på normert tid
 • Midlertidigheten må ned enda mer
 • Og: Vi skal få enda mer ut av samarbeidet vårt internasjonalt

Men det blir nok litt annerledes fremover. Koronaviruset har endret mye både her hjemme, men også ute.

En ting er jeg likevel helt sikker på:

Høyere utdanning og forskning her hjemme er i god form. Dette kommer vi oss godt igjennom.

Takk for oppmerksomheten.