Historisk arkiv

Tale om gjenåpning av skoler og barnehager 07. april 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Guri Melby – pressekonferanse 07.04.2020.

Kjære alle sammen.

Som dere vet innførte regjeringen ekstra strenge tiltak den 12. mars. Det gjorde vi fordi helsemyndighetene ba oss om det. Tiltakene har hatt effekt, og trenden de siste dagene gir grunn til forsiktig optimisme.

Men vi lytter fortsatt mest til de rådene som handler om å begrense smitte.

Derfor er det etter grundige samtaler med helsemyndighetene vi nå letter på tiltakene for skole og barnehage. En forsiktig åpning må være medisinsk forsvarlig. Derfor kommer vi til å gjøre dette i kontrollerte former. Hensynet til helse går foran alle andre hensyn.

Jeg vil understreke at dersom dette ikke går slik vi ønsker framover kan vi bli nødt til å stramme inn igjen. Og det kan skje raskt. Utviklingen for barn og voksne skal være mest mulig trygg.

Som statsministeren sa har vi derfor bestemt oss for å gjenåpne barnehagene fra 20. april.

Fra 27. april åpner vi skolene for elevene fra 1.- 4. klasse - og skolefritidsordningen. Vi åpner også videregående for elever i 2. og 3. klasse på yrkesfag. Disse elevene er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen.

Foreldre, barn og ansatte -  skal være trygge når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen. Som kunnskapsminister har jeg tett dialog med de ulike aktørene i sektoren.

Det faglige rådet fra barnehageeiere, skoleeiere, fagforeninger og andre aktører var meget klart:

Skoler og barnehager må få tid til å forberede seg på en åpning. Derfor venter vi med å åpne til en stund etter påske, slik at alle skoler og barnehager får tid til å forberede seg skikkelig.

Det overordna målet er at alle elever skal få komme tilbake på skolen før sommeren. Å komme tilbake til en mer normal hverdag, og sitt vante miljø, er viktig for alle barn og unge. Vi vet hvor viktig skole og barnehage er for barna, og for at samfunnet skal gå som normalt. Samtidig tilsier smittesituasjonen, og anbefalingen fra helsemyndighetene, at vi må ha en forsiktig og gradvis gjenåpning.

Vi starter med å åpne for de minste barna først, slik også Helsedirektoratet og ekspertgruppen anbefaler. For de minste er hjemmeundervisning vanskeligere å få til.

Samtidig er det klart at for små barn er det vanskeligere å holde like god avstand til andre som det voksne gjør. Derfor må vi finne andre løsninger for de minste som samtidig ivaretar behovet for å begrense smitte. Én mulig løsning blant flere, kan være små faste grupper i barnehagen og i klassene.  

I tillegg gjentar jeg den generelle oppfordringen om at god håndhygiene, og vask av klasserom og barnehager, er ekstra viktig i disse tider.

Men dette skal dere vite. Barnehagene og skolene skal få gode og konkrete råd og sjekklister for hvordan de skal unngå smitte. Lærerne skal ikke være i tvil om hvor mange barn som kan være sammen eller hvor langt fra hverandre de skal sitte. Vi jobber med denne informasjonen, og den vil komme i god tid før skolene og barnehagene åpner.

Selv om vi åpner for noen er det ikke alle barn som kan begynne på skolen igjen. Noen barn er selv i risikogruppen, eller de har foreldre eller søsken som er det. Disse må fortsatt ha hjemmeundervisning en stund til. 

Dette er uten tvil en vanskelig situasjon for mange. Derfor benytter Jeg anledningen til å gi honnør til foreldrene, lærerne og de ansatte i skolen, de ansatte i barnehagene og alle som har vært, og fortsatt er en del av denne nasjonale dugnaden.

Selv om vi åpner gradvis kan vi komme til å måtte stenge igjen, dersom smittespredningen kommer over et visst nivå. Eller at vi får lokale smitteutbrudd på skole eller i barnehage. Her skal vi følge nøye med på utviklingen fremover. Helse går foran alt.

Takk for oppmerksomheten.