Historisk arkiv

Kunnskaps- og integreringsministerens innledning på koronapressekonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbys innledning på koronapressekonferanse i forbindelse med at gjenåpningen for store deler av Norge starter.

(sjekkes mot framføring)

Først til dere studenter. Vi letter nå på de nasjonale tiltakene for universiteter, høyskoler og fagskoler, sånn at det i større grad skal være mulig å være på lærestedet med forsterkede smitteverntiltak.

Det åpnes for at undervisning i mindre grupper kan gjennomføres, men større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Vi vet at det er svært krevende for dere som studerer i kommuner med høyt smittetrykk som er underlagt de aller strengeste smitteverntiltakene. Mange nærmer seg slutten på utdanningen sin og skal videre i livet. Stengte lokaler gjør innspurten utfordrende. Derfor har vi bedt FHI og Helsedirektoratet vurdere midlertidige justeringer for tilgangen til lokaler også på de strengeste nivåene.

I barnehage og skole fortsetter vi med trafikklysmodellen, der tiltaksnivået justeres utfra smittesituasjonen lokalt.

Smittevernveilederne for barnehager og skoler ble oppdatert rett før påske, og skal nå være i bruk i alle skoler og barnehager. Mitt inntrykk er at det fortsatt blir lagt ned en god innsats fra eiere og ansatte for å ta dem i bruk.

Trafikklysmodellen i smittevernveilederne er et viktig verktøy for å holde barnehager og skoler åpne.              

Men det har vært usikkerhet rundt hvordan de skal følges.

De nye veilederne som ble presentert før påske er tydeligere, slik at de skal være lettere å følge. Videregående skole har fått sin egen veileder. Voksenopplæringen har også fått egen omtale.

De oppdaterte veilederne er tilpasset smittesituasjonen den siste tiden, med muterte virus og økt smitte. De gjør det mulig at barn og unge i størst mulig grad kan være i barnehagen og på skolen – også i områder med mye smitte.

Fysisk stenging av barnehager og skoler skal begrenses, og rødt tiltaksnivå bør velges fremfor stenging. Kortvarig stenging kan eventuelt benyttes for å stanse pågående spredning. Det kan være nødvendig for å få oversikt i en periode med mye smitte som kan relateres til skoler og barnehager.

De nye veilederne strammer inn på antall kontakter. Ved økt smitte bør kohortene være mindre i barnehagen, og på skolen bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres fra gult til rødt nivå. På ungdomsskolen og videregående kan munnbind tas i bruk utenom undervisningen.

Vi får stadig økt kunnskap om konsekvensene av stengte barnehager og skoler, og da særlig for barn og unge som var utsatt fra før. Vi har under hele pandemien prioritert barn og unge først. Vi må fortsette å gjøre det vi kan for at tiltaksbyrden skal være så lav som mulig for barn og unge. Det er svært viktig at smitteverntiltakene blir fulgt. Her vet jeg at alle ansatte har gjort en formidabel innsats.

Da gir jeg ordet til Kjell Ingolf.