Historisk arkiv

Kunnskaps- og integreringsministerens innledning på koronapressekonferanse 21. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– For første gang siden pandemien rammet oss, kan tiltaksnivået i skoler og barnehager justeres ned til grønt nivå i områder med lite smitte, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på pressekonferansen om videre gjenåpning.

Sjekkes mot fremføring

Når regjeringen åpner opp Norge, prioriterer vi barn og unge og arbeidslivet. Og som i resten av pandemien vil vi også på dette trinnet i gjenåpningen prioritere barn og unge gjennom at de har mindre strenge tiltak enn de voksne har.

Som kunnskapsminister, med ansvar med en sektor som har levd med strenge smitteverntiltak over lang tid, er jeg er jeg veldig glad for å si at vi kan lette hverdagen i skoler og barnehager.

For første gang siden pandemien rammet oss, kan tiltaksnivået i skoler og barnehager justeres ned til grønt nivå i områder med lite smitte.

Frem til nå har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå.

Fra 27. mai bestemmes ikke lenger tiltaksnivået nasjonalt, men kommunene skal bestemme selv ut fra smittesituasjonen lokalt.

Jeg håper også at de aller fleste skoler og barnehager kan starte opp igjen på grønt nivå til høsten. Og for alle seksåringene som skal begynne på skolen til høsten kan det med de nye lettelsene bli mulig å treffe de nye skolekameratene ute før sommeren, for å forberede seg til skolestart.

Også ved fagskoler, høyskoler og universiteter letter vi nå på tiltakene – slik at studentene kan være mer fysisk tilstede.

Vi prioriterer også arbeidslivet. En del bransjer har vært utrolig hardt rammet av denne pandemien, blant annet de som arrangerer kurs, konferanser, konserter og festivaler.

Mange har etterlyst tydelige planer for når de strenge tiltakene vil opphøre, slik at de kan planlegge driften fremover.

Vi har tidligere gitt rammene for offentlige arrangementer utendørs. Etter råd fra helsemyndighetene, har vi laget en plan også for offentlige arrangementer innendørs. Det er komplisert, men jeg vil minne om at dette er regler profesjonelle aktører skal sette seg inn i. Dette er en foreløpig plan, som endres dersom smittesituasjonen endrer seg.

På trinn to, kan man være 50 personer inne hvis det ikke er faste, tilviste plasser. Hvis alle har faste, tilviste sitteplasser, kan man være inntil 200.

Denne plansjen viser hvordan vi ser for oss at regelverket vil se ut på trinn tre og fire. Som dere ser, ønsker regjeringen å åpne for å samle flere dersom de har adgangstest eller koronasertifikat.

Hvis man vil ha et arrangement innendørs uten faste tilviste sitteplasser, vil man på trinn tre kunne samle to kohorter med 200 mennesker, til sammen 400, hvis man ikke bruker test eller sertifikat. Tallet øker til 1000 fordelt på to kohorter hvis man tar i bruk test eller sertifikat.

Regjeringen vil bruke testing og koronasertifikat aktivt for å kunne åpne opp igjen. Vi åpner nå for mer bruk av massetesting, særlig der hvor det har vært strenge tiltak lenge.

Vi vil også bruke massetesting på fritids- og lavterskeltilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg, og på arbeidsplasser hvor de ansatte har mye kontakt med mange.

I skoleferien vil vi bruke jevnlig testing for å i større grad kunne åpne opp for aktiviteter for barn og unge, som sommerskoler, sommeraktiviteter og sommerleirer. Dette vil bety mye for barn som har hatt begrensende aktiviteter igjennom året.

Vi endrer testkriteriene som kommunehelsetjenesten forholder seg til, slik at de også kan teste personer uten mistanke om sykdom.

Det innebærer for eksempel at kommunene også kan teste personer som ønsker å dra på konsert. Dette omtales som adgangstesting. Denne testingen skal ha lavere prioritet enn den testingen som handler om å oppdage og spore smitte.

Vi vil også åpne opp for bruk av hurtigtester på arrangementer. Dersom en tester negativt, kommer man inn på lik linje med en som er vaksinert. 

Mer bruk av adgangstesting henger tett sammen med bruken av koronasertifikat. Lovforslaget om bruk av koronasertifikat ble fremmet i statsråd i dag, og skal nå behandles av Stortinget.

Vi har tidligere signalisert at regjeringen ønsker å bruke sertifikatet ved offentlige arrangementer, cruise og lignende lukkede reiser.

Vi jobber videre med å vurdere hvordan sertifikatet kan brukes i kommuner med lokale utbrudd, men vi har allerede konkludert med at vi ikke ønsker å bruke koronasertifikatet i arbeidslivet. 

Det er frivillig å vaksinere seg, og vi ønsker ikke et arbeidsliv som krever at folk må dokumentere om de er vaksinert, nylig har testet seg eller hatt korona.

Og med det gir jeg ordet til Kjell Ingolf.