Historisk arkiv

Melby orienterer om nye økonomiske tiltak på pressekonferanse om korona

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Vi har i hele pandemien forsøkt å skjerme barn og unge fra de mest inngripende tiltakene. Det er fordi vi vet at det å leve med sosiale restriksjoner, i karantene og isolasjon, er vanskelig. Spesielt når dette handler om barndommen din, ungdomstiden din og studentlivet ditt.

For selv om smitteverntiltakene for å holde pandemien i sjakk har rammet oss alle, så opplever mange av våre unge at de har mistet mye det siste året. Og det har dere.

Derfor foreslår vi penger til en studentpakke og et Ungdomsløft.

Det er krevende tider å være student. Studentene har ikke bare måttet ha mye digital undervisning og kjent på den manglende kontakten med venner, medstudenter og familie. Man har også mistet ekstrajobben sin på grunn av smitterverntiltakene.

I studentpakken gir vi blant annet kompensasjon for tapt inntekt gjennom et tilleggslån med en stipendandel på 40 prosent.

Vi vil bruke 150 millioner kroner på å skape nye studentjobber hos fagskolene, høyskolene og universitetene. Disse pengene skal gå til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av andre studenter.

Sammen med tiltak for å bedre den sosiale støtten til studenter leverer vi her en pakke som vil gi en bedre studenthverdag – tross den situasjonen vi står i.

Vi satser stort på de unge. For å motvirke ungt utenforskap og langtidsledighet satser vi på et eget ungdomsløft for å skreddersy tiltak innen utdanning, bedre oppfølging gjennom NAV, flere sommerjobber og utvidet betalingsutsettelse på studielånet.

Vi oppskalere blant annet fleksible utdanningstilbud som særlig er tilpasset nyutdannede og unge uten mye jobberfaring, samt ledige og permitterte.

Vi foreslår tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen.

Og så satser vi på sommerskole. Med 500 millioner kroner har vi som mål at kommuner kan tilby elever gi flere unge en arena der de kan være med i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i årets sommerferie.

Dette kan også gi nye muligheter til de elevene som har behov for å ta igjen tapt progresjon som følge av smitteverntiltakene i skolen.

Kommunene kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler og andre for å gi elever i grunnskolen et tilbud om sommerskole.

Regjeringen foreslår også målrettede integreringstiltak på 323 millioner kroner. Det skal blant annet gå til norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper.

Nå har vi snakket mye om milliarder og om økonomiske tiltak som er viktig for veldig mange – ikke minst dere studenter og elever over hele landet.

Det skal bli bedre, men den første måneden av det nye året har også vist at det kommer tilbakeslag. Regjeringen kommer til å fortsette med økonomiske tiltak som gjør en forskjell, helt til vi er igjennom dette.

Men flere og flere kjenner på at dette ikke utelukkende står på penger. Dette handler om at vi savner hverandre og vi savner en klem. Vi må hver og en fortsette å bry oss om hverandre. Sende en melding, ta en telefon, eller gjør noe for de du er glad i.