Historisk arkiv

Melbys innlegg på pressekonferansen 11. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Barnehagene, AKS og SFO har allerede startet opp etter sommeren og til uka åpner skolene igjen. Det er mange som gleder seg til det – både voksne og barn.

Noen møter på skolen for første gang – med en litt for stor sekk og sommerfugler i magen. Andre er veteraner og gleder seg til å treffe igjen venner og lærere.

Men en ting har de felles: Sammen med foreldre og ansatte i barnehage og skole er de opptatt av hvordan hverdagen blir.

Noen kjenner nok også på en uro knyttet til om det er trygt å sende barna sine til skolen. Eller om det er trygt å jobbe der.

Det er forståelig. Men det er viktig at barn og unge, foreldre og ansatte vet at vi gjør det vi kan for at det er trygt.

Men alt er ikke normalt. Årets førsteklassinger kan ikke håndhilse på rektor på første skoledag. En del steder får ikke vi foreldre følge barna våre inn i skolebygget. Smittevernreglene gir noen begrensninger i barnehage- og skolehverdagen.  Sånn er det, men vårt klare mål er at vi på nasjonalt nivå skal holde barnehager og skoler åpne slik at ingen havner bakpå i utdanning eller opplæring. Det skal veldig mye til før vi stenger helt ned igjen.

*
Og vi har et system for å greie det. I slutten av mai innførte vi trafikklysmodellen for smittevern i skole og barnehage. Den gang startet vi på gult nivå. Der er vi fortsatt. Veilederne som er laget for barnehage og skole ligger fast og det er de som skal legges til grunn for planlegging av oppstarten.   

Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med mest mulig vanlige skoledager. Barnehagene skal kunne ha mest mulig normale åpningstider.

Så har vi sett lokale smitteutbrudd den siste tiden. Det har ført til stenging av barnehager og SFO i noen kommuner.

Vi kommer helt sikker til å se flere slike eksempler på lokal smitteoppblomstring. Det vil bli krevende og det må vi nok leve med en stund.

Samtidig så minner jeg om at trafikklysmodellen er laget for at skoler og barnehager skal kunne ha åpent selv ved smitteutbrudd. Kommunene bør så langt råd tilstrebe å holde barnehager og skoler åpne.

Det er kort og godt fordi skole og barnehage er viktig for elevene og barna. Opplæringen, det sosiale ved å være sammen, tryggheten ved å bli sett og leken bør være tilnærmet likt som den var før koronaen kom.

Vi har forventninger til et godt faglig og sosialt tilbud. Ansatte i skoler og barnehager la ned en stor og imponerende jobb under vanskelige forhold. Vi har gjort mange erfaringer - på godt og vondt. Nå er vi bedre forberedt og det skal vi dra nytte av – for elevenes og barnas beste.

*

Med en mer normal skole- og barnehagehverdag så høster vi resultatene av den felles dugnaden som alle har vært med på i vår og sommer. Det er denne dugnaden som er grunnen til at vi fortsatt har lave smittetall.

Derfor må vi fortsette med det vi har sett virker. Vi følger opp og håndterer lokal oppblomstring av smitte slik at vi beholder kontrollen. Og så må du og jeg holde oss hjemme hvis vi er syke, vi må vaske hender ofte, hoste i armkroken og holde avstand. Og alt dette vet vi jo.

Det er slik vi holder smittetallene nede. Og det er slik vi holder barnehager og skoler åpne.