Historisk arkiv

Skoleåpning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Takk for det.

I dag er en gledens dag! Skolene kan åpne for alle elever fra mandag 11. mai. Grunnskoler og videregående åpner i løpet av neste uke. Kjøreskolene kan åpne hvis de følger smittevernkrav for en-til-en-virksomheter. Også voksenopplæringen kan åpne i løpet av neste uke.

Vi har fått klare anbefalinger fra helsemyndighetene om at elevene kan komme tilbake på skolen. I dag kommer også reviderte smittevernveiledere for både barnehager og skoler.

Jeg har varslet skolene om at de må forberede seg på åpning for alle elever. Noen skoler er klare for å åpne allerede mandag, mens andre vil trenge mer tid. Det blir opp til kommunene og skolene å finne ut når i løpet av neste uke de kan åpne.

Den første uken kan det være skoler hvor ikke alle elever får tilbud om å være fysisk til stede, men alle skal få vite når de skal få komme på skolen. Deretter skal elever på alle trinn få komme på skolen hver uke.

Noen skoler har få elever og god plass, og elevene har gåavstand til skolen. Andre skoler har mange elever i trange lokaler. Skolene må organisere gjenåpningen best mulig ut fra lokale forhold.

Noen vil bruke andre lokaler, noen vil ha mer uteskole og noen må bytte på hvilke elever som er tilstede på skolen.

Elevene på 1. til 4. trinn skal så langt som mulig motta et fulltidstilbud på skolen, også når vi nå åpner for de eldre elevene.

For noen av elevene vil det være tungt å begynne på igjen etter å ha vært koblet av i noen uker.

Selv om skolene åpner igjen, vil skoledagen fortsatt være annerledes.

Samtidig vet jeg at mange gleder seg! Det å komme tilbake på skolen betyr mye for det faglige, men også for å treffe venner, å delta i et fellesskap og møte andre trygge voksne. 

Selv om dere har mistet noen verdifulle skoletimer, er jeg sikker på at alle har lært noe av denne tiden også. Om virus, smittevern, og om bruk av digitale verktøy.

Med det takker jeg for oppmerksomheten, og gir ordet til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.