Historisk arkiv

Nett-TV: Dialogmøte om veien frem til lavutslippssamfunnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Nett-TV

Hovedtema:

  • Omstilling til lavutslippssamfunnet
  • Fornybar energi
  • Investeringer i lavutslippsutvikling
  • Byutvikling og transport
  • Helhetlig omstilling og fornybare ressurser