Historisk arkiv

Naturmangfoldloven - hvilken betydning får den?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Miljøverndepartementet blir intervjuet av Lasse heimdal i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) om hva den nye Naturmangfoldloven betyr.