Historisk arkiv

Rio+20 Forests and Norway's commitment to REDD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell intervjues av professor Arild Angelsen, om Norges engasjement for regnskogen og det internasjonale arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra skogødeleggelser i utviklingsland (REDD+).