Historisk arkiv

Nyheter

Positivt samarbeid om ulovlig hogst og handel i Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Tanzania, Kenya og Uganda skal sammen bekjempe ulovlig tømmerhandel i Øst-Afrika. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft gratulerer landene med samarbeidet.

Tanzania, Kenya og Uganda skal sammen bekjempe ulovlig tømmerhandel i Øst-Afrika. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft gratulerer landene med samarbeidet.

- Jeg er svært glad for at Kenya, Tanzania og Uganda går sammen for å bekjempe ulovlig hogst og handel. Vi vet at dette er en av de største årsakene til avskoging og skogforringelse i regionen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Sundtoft deltar for tiden på FNs miljøforsamling UNEA i Nairobi. Det var her at de tre østafrikanske landene Kenya, Tanzania og Uganda inngikk avtalen om bekjempelse av ulovlig hogst og handel. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med Interpol og FN.

Ulovlig tømmerhandel utgjør en enorm trussel mot skogen og det biologiske mangfoldet i det østlige Afrika. I tillegg fører det til økonomiske tap for regionen og økt korrupsjon.

- Dette er land som fratas betydelige inntekter fra skogsektoren gjennom ulovlig hogst. Inntektene fra den ulovlige handelen ender ofte i ulovlige nettverk som igjen bidrar til å økt kriminalitet og konflikt. Det er viktig at Norge støtter dette østafrikanske initiativet som sammen med FN og Interpol går inn for å bekjempe disse ulovlighetene, sier Sundtoft.

(Foto: UNEP /Riccardo Gangle)