Historisk arkiv

Klimarådet etablert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøministerens klimaråd har sitt første møte 16. desember. På agendaen står diskusjoner om New Climate Economy og spørsmålet om behovet for en norsk klimalov.

Klimarådet får i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Rådene som gis blir offentlige.

- Klimarådet blir en av flere arenaer framover for å sikre god dialog om klimapolitikken og den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Klimarådet er bredt sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere.

- Jeg har i løpet av det siste året gjennomført en rekke møter om klima- og miljøpolitikken over hele landet under overskriften Grønn Agenda. Gjennom klimarådet ønsker jeg å videreføre disse verdifulle diskusjonene. Dette er gode innspill til utvikling av den nasjonale klimapolitikken, sier Sundtoft.

På agendaen for det første møtet står rapporten New Climate Economy – Better growth, better climate og hva vi kan lære av den i norsk sammenheng. Det legges opp til diskusjoner rundt betydningen for Norge og ideer for videre oppfølging.

Det andre temaet som skal tas opp er en eventuell norsk klimalov. Spørsmålet er for tiden på offentlig høring, men rådsmedlemmene får nå mulighet til å kommentere saken. Etableringen av klima- og miljøministerens klimaråd skjer uavhengig av spørsmålet om det bør lages en norsk klimalov.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft lanserte etableringen av et klimaråd under regjeringens klimakonferanse 13. mars i år.

Liste over rådsmedlemmene

Næringsliv

Torbjørn Johannson, ASKO

Christine Meisingset, Storebrand

Steinar Olsen, Stormberg

Thina Saltvedt, Nordea

Per A. Sørlie, Borregaard

Siri Espedal Kindem, Statoil

Tom Nysted, Agder Energi

Næringslivsorganisasjoner

Kristin Skogen Lund, NHO

Idar Kreutzer, Finans Norge

Vibeke Hammer Madsen, Virke

Arbeidslivsorganisasjoner

Hans-Christian Gabrielsen, LO

Jorunn Berland, YS

Knut Aarbakke, Akademikerne

Anders Folkestad, Unio

Fylkeskommuner/kommuner

Helge Eide, KS

Miljøorganisasjoner

Marius Holm, Zero

Nina Jensen, WWF

Fredric Hauge, Bellona

Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet

Arnstein Vestre, Natur og Ungdom

Lokale initiativ

Agnes Vevle Tvinnereim, Bærekraftige Liv

Forskning

Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt

Asgeir Tomasgard, NTNU

Jan S. Fuglestvedt, Cicero

Atle Midttun, BI