Historisk arkiv

Sundtoft undertegnet ministeropprop om klimamål i EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Sundtoft har sammen med 14 ministerkollegaer i EU undertegnet en felleserklæring om rask og ambisiøs oppfølging av EUs nye klimamål for 2030.

Initiativet springer ut av det uformelle Green Growth Group-nettverket som består av de medlemslandene i EU som krever høye klimamål og et mer effektivt kvotesystem.  Norge har siden tidlig i høst vært invitert inn i dette samarbeidet.    

-Jeg er glad for å kunne støtte denne erklæringen sammen med andre land i Europa som er for en ambisiøs og fornuftig klimapolitikk. Jeg er opptatt av at det nå innføres tiltak i kvotemarkedet som raskt kan øke prisen på å slippe ut klimagasser. Det vil bidra til at vi begynner omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utspillet kommer i en fase hvor den nye Europakommisjonen er opptatt med å definere sine prioriteringer fremover, samtidig som et lovforslag om styrking av kvotesystemet er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Green Growth Group støtter tiltak som vi kunne øke kvoteprisene. Om lag 50 prosent av Norges utslipp er omfattet av EUs kvotesystem, som er et sentralt virkemiddel i norsk klimapolitikk.    

- Dette er et konkret eksempel på hvordan vi følger opp Regjeringens strategi for tidlig påvirkning av EU, sier europaminister Vidar Helgesen.

Green Growth Group går med dette også inn for en styrking av EUs ledende rolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Norge og EU samarbeider tett og har nært sammenfallende posisjoner i arbeidet med å få på plass en ny bindende global klimaavtale i Paris til neste år.

Les erklæringen Green Growth Group Ministers' statement- next steps on the EU 2030 Climate and Energy Policy Framework her.