Historisk arkiv

Alle nye biler med null utslipp innen 2050

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Den internasjonale alliansen for null- og lavutslippsbiler vil at alle nye biler skal være elbiler, hydrogenbiler eller ladbare hybridbiler så snart som mulig, og senest innen 2050. Norge ble medlem av alliansen i New York i september 2015.

Den nye visjonen ble annonsert under klimamøtet i Paris 3. desember.

- Norge er allerede verdensledende i å fremme el-biler. Vi skal fortsette arbeidet med å få flere miljøvennlige biler på norske veier, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Norge deltar i alliansen sammen Tyskland, Nederland og Storbritannia, samt ni delstater og provinser i USA og Canada. California var initiativtaker. Medlemmene er verdensledende i utbredelse av null- og lavutslippsteknologi for personbiler, ønsker å dele informasjon og være pådrivere for en raskere omstilling til null- og lavutslippsbiler i verden.

En større utbredelse av null- og lavutslippsbiler er nødvendig for å nå FNs togradersmål, men har også en rekke andre fordeler enn lavere klimagassutslipp.

-Flere null- og lavutslippsbiler vil bedre luftkvaliteten og gi lavere drivstoffkostnader for forbrukerne. Det er viktig for Norge å samarbeide med andre aktive myndigheter i arbeidet for en global omstilling til ladbare biler. Null- og lavutslippsbiler er en viktig del av løsningen på klimaproblemet, sier Sundtoft.

For full pressemelding (på engelsk) gå til www.zevalliance.org/content/cop21-2050-announcement  Mer informasjon om alliansen finnes på zevalliance.org.