Historisk arkiv

Ambisiøse regnskogsmål på verdens skogdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Politikere og næringslivsledere fra hele verden møttes i Bonn på verdens skogdag 21. mars for å diskutere regnskog. Målet med møtet Bonn Challenge er å følge opp ambisiøse mål om å blant annet gjenplante store landområder som er avskoget.

- Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi ikke kan nå våre klimamål bare ved å redusere utslippene. Vi må også øke det globale opptaket av klimagasser gjennom bevaring av skog og gjenplanting, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Gjennom klimanettverket Bonn Challenge har Norge og en rekke andre land satt seg ambisiøse mål: Å vinne tilbake150 millioner hektar degradert eller avskoget land innen 2020. Landområdene skal utnyttes blant annet ved å gjenplante skog og finne nye bruksområder for ødelagt skogareal.

- Hvis vi når vårt felles mål, sparer vi atmosfæren for minst én milliard tonn karbondioksid hvert år. Dette tilsvarer tjue ganger Norges årlige utslipp. Det er svært gledelig å se at Bonn Challenge virker og vi er allerede godt på vei til å nå målet, sier Sundtoft.

Foreløpig har landene i Bonn Challenge forpliktet seg til å sette av 60 millioner hektar til gjenplanting og andre former for restaurering av skog.

Norge har siden 2008 arbeidet for å stanse avskogingen av regnskogen, som er et av verdens største karbonlagre. I tillegg til å la skogen stå, blir tiltak for å vinne tilbake ødelagt skog stadig viktigere.

- Verden står overfor en betydelig befolkningsvekst og dermed et økt behov for matproduksjon. Samtidig skal vi kutte utslipp for bremse klimaendringene. Vi har derfor ikke råd til å la områder som er ødelagt og forringet stå ubrukt, sier Sundtoft.

Under FNs klimatoppmøte i Lima i fjor annonserte Sundtoft at Norge gir 76 millioner kroner til et nytt prosjekt for å støtte tiltak for å restaurere skog, som blant annet innebærer gjenplanting av skog i tropene.

Treplanting, Bonn Challenge

Tine Sundtoft, den tyske miljøvernministeren Barbara Hendricks, og flere av de andre deltakerne fra Bonn Challenge plantet et tre under Bonn Challenge. Gjenplanting av trær blir et viktig klimatiltak framover, og var et av hovedtemaene under skogmøtet med politikere og næringsliv fra hele verden.