Historisk arkiv

Nyheter

Ekspertutvalg om grønn konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Connie Hedegaard, EUs forrige klimakommissær og Idar Kreutzer fra Finans Norge skal hjelpe regjeringen med å lage en strategi for grønn konkurransekraft.

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft presenterte regjeringens nye ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Foto: Statsministerens kontor

-  Klimatrusselen er et sterkt argument for omstilling i norsk økonomi. Det er viktig at norsk næringsliv er forberedt på en lavutslippsframtid, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen ønsker derfor å utarbeide en strategi for grønn konkurransekraft. 

- En bredt anlagt og offensiv politikk kan sammen med godt tilrettelagte virkemidler stimulere til omstilling og grønn konkurransekraft, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Ekspertutvalget som regjeringen setter ned, vil bestå av to personer: Den ene er Connie Hedegaard, tidligere dansk klimaminister, EUs forrige klimakomissær og internasjonal klimaforhandler.  Den andre er Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.  Hans bakgrunn fra Storebrand, som er ledende innen utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og hans erfaring fra World Business Councils bærekraftsarbeid "Vision 2050", vil tilføre arbeidet solid kompetanse om endringsprosesser i næringslivet. Les mandatet her (pdf).

Ekspertutvalget skal fremme forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft. Utvalgets sluttprodukt skal overleveres regjeringen og presenteres senest oktober 2016.

Tine Sundtoft sier at bakteppet for utvalgets arbeid er de nasjonale klimamålene og Norges arbeid med å knytte seg opp mot EUs mål om utslippskutt.

– Det er ikke konflikt mellom økonomisk vekst og utslippskutt, det viser rapporter som for eksempel New Climate Economy. Regjeringen arbeider målrettet med klimapolitikk og utvalget bør dra nytte av andre utredninger og politiske prosesser, sier Sundtoft.

Utvalget skal bistås av et sekretariat og får i oppdrag å konsultere alle viktige samfunnsaktører, fra norske selskaper og arbeidstakerorganisasjonene til forskningen og miljøorganisasjonene. Klima- og miljøministerens klimaråd vil også bli involvert i dette arbeidet.

- Fremtidens arbeids- og næringsliv må være grønt, smart og nyskapende. Målet er at norsk næringsliv skal bidra til å utvikle gode løsninger som kan gi reduserte klimagassutslipp, både ute og hjemme, sier Tine Sundtoft.

Les mer: Utvalgets hjemmeside

Livesendinger

Kristiansand 2.november

Nett-tv Grønn konkurransekraft Kristiansand

Se sendingen her

Se sendingen her

Bergen 17. november

Nett-tv Grønn konkurransekraft Bergen

Se sendingen her

Se sendingen her