Historisk arkiv

Norges syn på oppfyllelse av klimamålene for 2030 sammen med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har sendt brev til EU-kommisjonen der hun presenterer Norges syn på utformingen av EU-regelverk som vil være relevant for Norge etter 2020.

Dette gjelder for det første Kommisjonens høring om endringer i innsatsfordelingsbeslutningen. Det dreier seg om regelverket som regulerer utslipp fra sektorer som ikke omfattes av EUs kvotesystem, blant annet transport og jordbruk. Håndtering av skogsektoren er dte andre teamet, nærmere bestemt hvordan man skal godskrive opptak av CO2 i skog. Mer utfyllende innspill fra Norge blir også publisert på EUs nettsider, sammen med andre innspill fra enkeltland, organisasjoner og privat sektor.

Brev 1 og brev 2