Historisk arkiv

Nyheter

Innsending av Norges klimamål til FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Som det tredje landet i verden sender Norge inn til FNs klimakonvensjon et forslag til klimaforpliktelse for 2030. Innsendingen er basert på stortingsmeldingen som ble lagt fram 6. februar 2015, og som Stortinget ga sin tilslutning til natt til 25. mars. Alle land er invitert til å sende inn sine bidrag til klimakonvensjonen, og de vil vise hva land vil bidra med av utslippsmål i den nye globale klimaavtalen som skal vedtas i Paris i desember 2015.

-For at utfallet av møtet i Paris skal bli best mulig, er det viktig at flest mulig land sender inn sine bidrag i god tid før møtet. Vi har lagt vekt på at Norge skal være tidlig ute, og håper at flest mulig land i verden nå snart følger etter, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Minst 40% kutt i 2030


I innsendingen legger Norge opp til et mål om å kutte klimagassutslippene i 2030 med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Norge tar sikte på at det blir en felles oppfyllelse av klimamålene i Norge og EU. Det betyr at hele utslippsreduksjonen gjennomføres i Europa, dvs Norge og EU. Med et ambisjonsnivå på minst 40 prosents kutt, vil Europa bidra i tråd med det som kreves av togradersmålet. I behandlingen i Stortinget ble det også vedtatt  at Norge bør ta på seg forpliktelser ut over 40 prosent ved hjelp av eventuelle fleksible mekanismer i FNs klimarammeverk. Forutsetningen er at  dette kan bidra til en global og ambisiøs klimaavtale i Paris.

-Vi kan reise til Paris med løftet hode. Dette er et ambisiøst og rettferdig bidrag fra Norge, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Innsendingen til FN bekrefter også at det langsiktige målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Fem prioriterte innsatsområder er utpekt i klimapolitikken:

  • transport
  • industri
  • CO2-håndtering
  • Norges rolle som leverandør av fornybar energi
  • miljøvennlig skipsfart.

-Vi står overfor en omstilling som også gir store muligheter. Norge har et godt utgangspunkt. Vår ambisjon er at Norge skal å lede an i det grønne skiftet i Europa, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.