Historisk arkiv

Miljødirektoratet får i oppdrag å utrede lokaliteter for deponi for farlig avfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet ber i dag Miljødirektoratet om å utrede lokaliteter for deponi for farlig avfall. Dette er et steg på veien for å sikre en god løsning når deponiet på Langøya fylles opp.

- Det har vist seg vanskelig å få de nødvendige lokale vedtak for å etablere et slikt deponi. Staten har derfor tatt et større ansvar for å kartlegge alternative løsninger. Jeg ber nå derfor Miljødirektoratet om å utrede ulike lokaliseringer for et nytt nasjonalt anlegg for mottak av farlig avfall.  En slik utredning vil gi et grunnlag for aktører i markedet som vil påta seg ansvar for å etablere og å drive et deponi for farlig avfall, sier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Norge har et nasjonalt mål om å sikre god nok behandlingskapasitet for farlig avfall i Norge. Anlegget på Langøya har vært viktig for å nå dette målet, men deponiet vil etter planen være fylt opp i 2026.

Dersom NOAHs virksomhet opphører uten at ny behandlingskapasitet blir etablert, vil mengden farlig avfall til eksport øke vesentlig og Norges bidrag til de fellesnordiske behandlingsløsningene bli sterkt redusert.

Det er i utgangspunktet industriens oppgave å finne løsninger for behandlingen av sitt farlige avfall, men myndighetene har et ansvar for å finne virkemidler for å oppnå nasjonale mål om behandling av farlig avfall.

På grunnlag av Miljødirektoratets vurderinger i saken vil Klima- og miljødepartementet ta stilling til hvordan god nok nasjonal behandlingskapasitet fortsatt kan sikres.

Les brevet til Miljødirektoratet her. (pdf)