Historisk arkiv

Norge må forberede seg på stigende havnivå og høyere stormflo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ny rapport viser hvordan havet kan komme til å stige langs norskekysten som følge av klimaendringene og hvordan det vil påvirke nivået på stormfloene.

Miljødirektoratet har i dag publisert rapporten "Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner".

-Framskrivningene i Havnivårapporten viser igjen med tydelighet at klimaet er i endring, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Framskrivningene i rapporten viser at vi må være forberedt på at havet kan stige opptil 30 centimeter på Sør- og Vestlandet innen 2050. Det kan stige opp til 80 centimeter fram mot slutten av århundret.

-Rapporten vil være nyttig kunnskap både i arbeidet med å redusere klimautslippene og i arbeidet med å tilpasse oss endringene som vi vet kommer, sier Sundtoft.

Også i Oslo vil havnivået stige dersom dagens utslippsutvikling fortsetter, og risikoen for oversvømmelse ved stormflo øker over hele landet.

Rapporten er utarbeidet av Nansensenteret/ Bjerknessenteret og Kartverket på oppdrag fra Miljødirektoratet. Den er basert på oppdaterte data fra FNs klimapanels femte hovedrapport, nedskalert til norske havområder.

Beregningene av stigning i havnivå og stormflo inngår som et bidrag til rapporten «Klima i Norge 2100» som presenteres på en konferansen om klimatilpasning i Oslo 22. september.

Les mer om rapporten på Miljødirektoratets nettsider.

Dataene vil bli gjort elektronisk tilgjengelig på www.sehavnivå.no fra 22. september 2015.