Forsiden

Historisk arkiv

Norge starter arbeid med Unesco-program om bærekraftig bruk og vern av jordas ressurser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet oppnevner i dag en nasjonal komite som skal bistå i gjennomføringen av UNESCO-programmet "Man and the Biosphere" (MAB) i Norge.

UNESCO-programmet har som mål å oppnå langsiktig bærekraftig bruk og vern av jordas ressurser. Under programmet opprettes såkalte biosfære-områder som gode eksempler på vern og bærekraftig bruk.

Kommunene tar initiativ til å søke om slik status. Nasjonale MAB-komiteer gir råd om søknader.

-Jeg er glad for at vi med dette kan starte arbeidet med Man And the Biosphere i Norge. Jeg vet at noen kommuner har konkrete planer om å søke om MAB-status. For meg betyr slike lokale initiativ at vi får enda flere verktøy i prosessen for et grønt skifte i Norge, og jeg gleder meg til å se konkrete resultater, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Pr i dag finnes det 631 biosfære-områder i 119 land. Norge har ingen områder med MAB-status. Programmet representerer ikke mer vern av nye områder, men skal være et redskap for lokalbefolkning, beslutningstagere, næringsliv og forskningsmiljøer til sammen å jobbe for en bærekraftig utvikling og miljøvennlige løsninger.

Klima- og miljødepartementet har i dag oppnevnt en nasjonal MAB-komite som skal bistå i gjennomføringen av programmet i Norge, bidra i vurderingen av nasjonale søkere og i informasjonsarbeidet om biosfæreområder. Sekretariatet for komiteen er lagt til Miljødirektoratet. Arbeidet med programmet skjer i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Leder for Den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland, mener det er veldig viktig at Man And the Biosphere kommer på plass også i Norge. :

-Jeg vil gi honnør til klima- og miljøministeren som tar programmet på alvor. Jeg ser fram til å gå i gang med det viktige arbeidet, sier Aasland.

 Mandat og sammensetning av komiteen

Les mer om programmet her: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

 

Lyngbrenning i Nordhordland
Lyngbrenning i Nordhordland, som er en av flere mulige søkerområder i MAB-programmet. Foto: Lyngheisenteret