Forsiden

Historisk arkiv

Norsk seier i Eu-domstolen om kjemikalieinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge har sammen med seks EU-land vunnet en sak for EU-domstolen om tolkning av det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

REACH setter en grense på 0,1 % for stoffer som gir grunn til stor bekymring (substances over very high concern). Hvis produkter inneholder høyere konsentrasjoner enn 0,1 % av slike stoffer, må myndigheter og andre i produksjonskjeden informeres.

To produsenter gikk til sak mot Frankrikes fortolkning av regelverket.  I likhet med norske myndigheter mener Frankrike at konsentrasjonsgrensen på 0,1 % gjelder for hvert enkelt delprodukt i et sammensatt produkt, som knappen, glidelåsen og refleksbåndet i en jakke. EU-kommisjonen har tolket dette annerledes og ment at konsentrasjonsgrensen gjelder for hele det sammensatte produktet (jakken) og ikke de enkelte delproduktene.  Norge deltok aktivt i saken til støtte for Frankrike i EU-domstolen.

- Regjeringen har høye ambisjoner og ønsker å sikre forbrukere og miljø god beskyttelse mot miljøgifter. Jeg er glad for at EU-domstolen har gått for en så streng tolkning i dette spørsmålet. Det vil gi mer, og bedre, informasjon om farlige stoffer i produkter som også vil komme forbrukerne til gode, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Gjennom EØS-avtalen har Norge verdens fremste kjemikalieregelverk, men som for regelverk flest, kan det av og til være tvil om tolkningen.  Myndighetene vil få tilgang til mer informasjon om bruken av de farlige stoffene i produkter. Det er også viktig at domstolen slår fast at informasjonsplikten ligger hos importøren til EU/EØS-området av et slikt sammensatt produkt. Det gjør det lettere å håndheve regelverket.

Saken er en av flere om tolkningen av kjemikalieregelverket som nå behandles av EU-domstolen og der Norge aktivt deltar til støtte for et resultat som gir høyest beskyttelse for helse og miljø.

-Vi har et felles europeisk kjemikalieregelverk, og Norge markerer seg både i politikkutvikling i EU og i saker for domstolen som en pådriver for helse og miljø, sier Tine Sundtoft.