Historisk arkiv

Nye avskogingstall for Brasil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Avskogingen i Brasils del av Amazonas økte noe i skogåret 2015, men har i årene 2012-2015 ligget ca 70 prosent lavere enn før Brasil begynte kampen mot avskoging.

De foreløpige avskogingstallene for Brasils del av Amazonas i 2015 (5831 kvadratkilometer) viser en moderat økning på 16 prosent fra året før (5012 kvadratkilometer), men er fortsatt det tredje laveste avskogingstallet siden Brasil begynte å måle avskogingen i Amazonas i 1988(se tabell nederst i saken). I 2004 nådde avskogingen i Amazonas toppen med en avskoging på 27.772 kvadratkilometer på ett år.

- Regnskogen i Brasils del av Amazonas er tolv ganger så stor som fastlands-Norge. I et så stort område er det helt naturlig at årlige avskogingstall vil variere fra år til år, og det er trenden over flere år som er det viktigste. Trenden er klart positiv, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Tallene de siste fire årene indikerer at avskogingen nå har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå (se tabell). Brasils reduserte avskoging i Amazonas regnes som de største enkeltstående klimatiltaket verden har sett det siste tiåret og innebærer i følge Union of Concerned Scientists unngåtte klimagassutslipp på minst 3,2 milliarder tonn CO2.

- Det Brasil har oppnådd er imponerende. Samtidig indikerer tallene for skog-året 2015 at vi fortsatt har en vei igjen til målet. Vi har tillit til at Brasil tar nødvendige grep for å sikre fortsatt nedgang i avskogingen i Amazonas. Vi ser at brasilianske myndigheter tar dette på alvor. Men det er fortsatt en stor jobb å gjøre og ingen er mer klar over alvoret enn brasilianerne selv, sier Sundtoft.

Brasil er fortsatt godt på vei til å nå sitt mål om å ha redusert avskogingen med 80 prosent innen 2020 (sammenlignet med gjennomsnittlig årlig avskoging i perioden 1996-2005).

Avskogingstallene som er lagt fram for skogåret 2015 er foreløpige og skal nå verifiseres av et uavhengig ekspertpanel.

Avskogningen i Amazonas-regionen siden 2004 (kvadratkilometer per år)

 

1996-2005

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

19.559

27.772

19.014

14.286

11.651

12.911

7.464

7.000

6.418

4.571

5.891

5.012

5.831