Historisk arkiv

Utsatt klagefrist på vedtak om rovvilterstatning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

De saueeierne som nylig fikk sine omgjøringsbegjæringer om rovvilterstatning avgjort av Miljødirektoratet får utsatt klagefrist til 1. oktober 2015.

Avgjørelsene fra Miljødirektoratet kom i begynnelsen av juli som er en travel tid for beitebrukere. Klima- og miljødepartementet har derfor valgt å gi utsatt frist slik at de som ønsker det får god tid til å vurdere om de skal påklage vedtaket til departementet. 

- Hovedregelen i forvaltningsloven er en klagefrist på 3 uker. For at den enkelte bruker skal få tilstrekkelig tid til å underbygge klagen, har jeg utsatt fristen for å kunne klage til 1. oktober i disse sakene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I kjølvannet av Krokann-dommen mottok Miljødirektoratet i alt 77 begjæringer om omgjøring av vedtak om rovvilterstatning. Klima- og miljødepartementet besluttet høsten 2014 at begjæringene skulle bli gjenstand for en ny realitetsbehandling i forvaltningen. Klima- og miljødepartementet bestemte at en slik realitetsbehandling skulle gjøres av Miljødirektoratet.

Direktoratet er nå i ferd med å avslutte dette arbeidet, og flesteparten av de som fremmet omgjøringsbegjæringer har nå mottatt vedtak fra Miljødirektoratet. Klagefristen er vanligvis på 3 uker. Disse sakene er kompliserte, og i slike særlige tilfeller kan klagefristen fravikes.