Historisk arkiv

Svarthalespoven på Jæren blir avprioritert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Forskrift om svarthalespove som prioritert art er nå endret. Forskriften omfatter ikke lenger den sørlige underarten som lever på Jæren.

- Årsaken er det svært høye konfliktnivået, samt at det er mer hensiktsmessig å ta vare på denne sørlige arten med andre virkemidler. Den nordlige underarten av svarthalespove vil fremdeles være en prioritert art, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Fuglearten svarthalespove ble i 2011 en prioritert art etter naturmangfoldloven. I Norge finnes det to underarter - limosa i Sør-Norge og islandica i Nord-Norge.

Artens hovedutfordring i Sør-Norge er lav ungeproduksjon. Utfordringen har i første rekke vært at det har vært slått gress samtidig som artenhekker på arealene.

- Konfliktnivået knyttet til svarthalespoven på Jæren har vært svært høyt. Jeg ser det som viktig å ha aksept for vern. For å skape ro rundt forvaltningen av denne underarten ønsker vi å bruke andre virkemidler enn prioritering, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Avprioriteringen vil ikke omfatte den nordlige underarten islandica. Denne underarten har fortsatt behov for beskyttelse og det er ingen kjente konflikter med grunneiere, kommuner eller næringsinteresser.

I høringsrunden har flere av høringsinstansene uttalt at man bør satse på frivillige ordninger og avtaler for å ta vare på underarten på Jæren.

- Det er viktig at andre virkemidler bidrar til å sikre underartens overlevelse på Jæren. Jeg synes derfor innspillene i høringsrunden anviser et fornuftig spor. Fylkesmannen i Rogaland har derfor fått i oppdrag å søke å inngå avtaler om utsatt slått eller andre effektive tiltak med grunneiere som blir berørt, sier Sundtoft.

Det er et mål å styrke det samlede arbeidet for truede arter slik at deres status bedres. Som ledd i dette arbeidet vil det denne våren bli vedtatt flere arter som prioriterte arter. Fjellreven ble i januar i år den første arten som er prioritert av denne regjeringen.

Forskrift om endringer i forskrift 20. mai 2011 nr. 524 om svarthalespove (Limosa limosa) som prioritert art (Norsk Lovtidend)

Svarthalespove
Svarthalespove Foto: Kjell Mjølsnes