Historisk arkiv

Vellykket møte om Tanaforhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet har i dag hatt samtaler med kabinettsjefen i det finske Jord- og skogbruksdepartementet, Jukka-Pekka Kataja, om de pågående forhandlingene med Finland om fisket i Tanavassdraget.

I møtet ble det oppnådd enighet om sentrale hovedspørsmål i de videre forhandlingene og bestemt at saken heretter skal følges nøye på politisk nivå i Norge og Finland. Konklusjonene fra møtet er vedlagt i engelsk versjon. Hovedkonklusjonen er at forhandlingsdelegasjonene skal komme med et omforent forslag innen utgangen av året, slik at en ny avtale kan tre i kraft fra 2017.