Historisk arkiv

Brev til Stortinget om forvaltning av ulv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterer partene i forliket om ulv til møte i Klima- og miljødepartementet 4. januar.

Se brev sendt til Stortinget om saken: Forvaltning av ulv