Historisk arkiv

Det blir enklere å bruke naturmangfoldloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Departementet har fornyet veilederen til naturmangfoldloven kapittel II. Den nye veilederen skal gjøre det enklere å bruke loven.

Da naturmangfoldloven kom i 2009, fikk vi for første gang en lov med prinsipper for bærekraftig bruk som skulle gjelde for alle vedtak som berører natur. Seks års praktisering av loven har gitt oss verdifull erfaring som nå er innarbeidet i veilederen. Den nye veilederen skal gjøre det enklere å bruke loven på flere måter:

  • Det gis mange eksempler på hvordan vurderingene kan gjøres
  • Det gjøres klart når prinsippene ikke trenger å bli vurdert
  • Det gjøres en bedre samordning med anvendelsen av andre lover

Veilederen skal være et dynamisk verktøy, og vil bli oppdatert fortløpende ved behov. Du finner veilederen til naturmangfoldlovens kapittet II her.