Historisk arkiv

Ekspertråd for økologisk tilstand er opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har opprettet Ekspertråd for økologisk tilstand. Rådet skal lage et verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. Dette er en oppfølging av stortingsmeldingen Natur for livet.

Menneskene er avhengige av naturen. Pollinering, flomdemping og opptak av CO2 er eksempler på livsnødvendige tjenester som naturen gjør for oss. For å sikre at naturen kan gi oss disse tjenestene i dag og i framtida, må vi sikre at økosystemene har god økologisk tilstand. Men hva kjennetegner et slikt økosystem? Det er dette spørsmålet det nye Ekspertrådet skal svare på.

-Regjeringen legger generasjonsperspektivet til grunn i forvaltningen av naturen. Vi skal sikre framtidige generasjoners mulighet til å skape verdier basert på velfungerende økosystemer. Ekspertrådets arbeid er viktig for at regjeringen skal kunne vedta treffsikre og bærekraftige mål, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Medlemmene av ekspertrådet er blant landets fremste eksperter på å vurdere tilstand og utvikling i norske økosystemer. Ekspertrådets arbeid vil omfatte alle de store økosystemene (hav, skog, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland).

- Et kunnskapssystem for økologisk tilstand vil gi et viktig grunnlag for prioriteringer og effektiv virkemiddelbruk for å ta vare på norsk natur, sier Helgesen

Ekspertrådets anbefalinger skal foreligge innen 1. juni 2017.

Klima- og miljødepartementets Ekspertråd for økologisk tilstand består av:

  • Signe Nybø (leder)
  • Erik Framstad
  • Ivar Gjerde
  • Hanne Sickel
  • Anne Sverdrup Thygeson
  • Per Arneberg
  • Ann Kristin Schartau
  • Anders Lyngstad
  • Vigdis Vandvik
  • Rolf Anker Ims

Ekspertrådets mandat (pdf).