Historisk arkiv

Grønn Konkurransekraft - rapport på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft leverte fredag 28. oktober sin rapport med forslag og anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Regjeringen sender nå rapporten på høring.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 16. juni 2015 og har bestått av Idar Kreutzer og Connie Hedegaard. Hedegaard var tidligere klimakommisær i EU og klima- og energiminister i Danmark. Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.   

I tråd med mandatet har utvalget innhentet innspill fra sentrale samfunnsaktører i ulike deler av landet. Elleve samfunnssektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft til utvalget.

– Selve arbeidsprosessen til utvalget har vært så inviterende og involverende at vi neppe har sett maken fra noe offentlig utvalg noensinne. Likevel er det viktig at alle nå får mulighet til å gi kommentarer til selve utvalgsrapporten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen arbeider med en strategi for grønn konkurransekraft for å ruste Norge for en lavutslippsfremtid. Samtidig arbeider regjeringen med flere stortingsmeldinger som er relevante for grønn konkurransekraft, blant annet perspektivmeldingen, industrimeldingen og meldingen om sirkulær økonomi. Bl.a. for å kunne få innspill til disse viktige meldingene, er høringsfristen såpass kort.

Utvalgets rapport finnes her:  
Grønn konkurransekraft

Høringsfristen er 23. desember 2016

Organisasjoner og andre som ikke står på høringslisten, inviteres også til å komme med innspill.

Send inn høringssvar her