Historisk arkiv

Indonesias president forbyr å ødelegge torvmyrer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Indonesias president har utstedt en ny regulering som innebærer at brann og annen aktivitet i torvmyrer blir forbudt. Dette vil bidra til å hindre klimagassutslipp i stor skala. Torvmyrenes enorme karbonlagre er anslått til å tilsvare drøyt 3500 år med norske klimagassutslipp.

Reguleringen skal stanse både konvertering av torvmyrene til palmeoljeplantasjer, og annet landbruk og aktiviteter som ødelegger torvmyrene. Forbudet vil omfatte all torvmyr.

– Dersom det håndheves effektivt, vil dette forbudet som beskytter Indonesias torvmyrer ha stor betydning for klimaet. Dette er en av de største og mest konkrete klimaforpliktelsene noe land har tatt på seg siden klimatoppmøtet i Paris i fjor. Det kan være et viktig gjennombrudd for implementeringen av Paris-avtalen, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen.

Torvmyrene i Indonesia har aldri vært berørt av noen istid, og kan derfor være opptil ti meter dype. Når de brennes for å gjøres om til landbruksareal fortsetter de å slippe ut store mengder klimagasser i mange år. Ødelagte torvmyrer er en av Indonesias aller største kilder til klimagassutslipp.

Norge og Indonesia har et omfattende klima- og skogpartnerskap, der torvmyrer også inngår. Indonesias torvmyrer har over mange år blitt drenert for å gjøres om til landbruksareal, blant annet for å produsere palmeolje. Indonesia har planlagt å gjenopprette store arealer med ødelagte torvmyrer i årene som kommer. For å støtte dette arbeidet inngår Norge nå en avtale med Indonesia, via Verdensbanken, på 241 mill NOK. Pengene skal brukes til arbeid med å gjenopprette torvmyrenes funksjon gjennom å forebygge branner i skog og torvmyr, kapasitetsbygging, involvering av lokalsamfunn og bedre informasjonssystemer.

Når planen for å overvåke og håndheve forbudet er klar, vil Norge utbetale et tilsvarende beløp for å fortsette med gjenopprettelse og beskyttelse av torvmyrer. Torvmyrene i Indonesia dekker til sammen et område som tilsvarer to ganger Irlands areal. Helgesen besøkte Indonesia tidligere i år og så ødeleggelsene etter brannene som raste i Indonesias torvmyrer i fjor. Brannene førte ifølge den amerikanske organisasjonen World Resources Institute til at de daglige utslippene fra brannene på det verste var like store som USAs daglige klimagassutslipp. Brannene hadde også store helsemessige og økonomiske konsekvenser.

Det er vanskelig å anslå den nøyaktige effekten av reguleringen på Indonesias klimagassutslipp. World Resources Institute har gjort et forsøk, og anslår at reguleringen muligens kan føre til årlige utslippsreduksjoner som tilsvarer så mye som 10 ganger Norges årlige utslipp dersom den implementeres effektivt.