Historisk arkiv

Invitasjon til seminar: Virker Norges regnskogstøtte til Brasil?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Torsdag 27.oktober inviterer Klima- og miljødepartementet og Brasils ambassade til seminar om Amazonas og Norges regnskogstøtte til Amazonasfondet.

Seminaret finner sted på Tøyen hovedgård torsdag 27.oktober fra kl 11.30-16.00. NB! Det er begrenset med plasser og påmelding kreves. Påmelding sendes snarest til Brasils ambassade: office@brasil.no

Amazonas II
Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen. Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse er en avgjørende del av klimaløsningen. Foto: Neil Palmer, CIAT

Om seminaret:

Siden 2008 har Norges internasjonale klima- og skoginitiativ ("regnskogsatsingen") overført 6,5 milliarder NOK til Amazonasfondet i Brasil. Dette har vært betaling for deler av Brasils store reduksjoner i klimagassutslipp fra avskoging i Amazonas de siste årene. Pengene fra Norge skal brukes til prosjekter som skaper bærekraftig utvikling i Amazonas-regionen, og reduserer avskoging.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på seminaret. Statssekretær i Brasils miljødepartement, Everton Lucero, vil fortelle om Brasils klimapolitikk. Amazonasfondets leder Juliana Santiago vil presentere noen av resultatene av Norges støtte. Thelma Krug fra avdeling for avskogingskontroll i Brasils miljødepartement vil snakke om hvordan Brasil skal klare å redusere avskogingen ytterligere i årene framover. Se også flere foredragsholderne i programmet.


Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand
E-post: ebs@kld.dep.no, Tlf: 93247007

 

Fakta om Brasil og regnskogen

  • Amazonas er verdens største regnskog.
  • 60 % av Amazonas ligger i Brasil. Tilsammen er dette arealet nesten syv ganger så stort som Frankrike.
  • Brasil er verdens største regnskogland med 30 % av verdens gjenværende regnskoger.
  • Det totale skogarealet i Brasil er 5,2 mill km². Norges samarbeid med Brasil er fokusert på Amazonas, som utgjør om lag 4 mill. km² (ti ganger Norges areal).
  • Karbonlageret i Brasils Amazonasregion ble estimert til 51 gigatonn (gir 187 mrd. tonn CO2 ved skogødeleggelse) i 2006. 
  • Mer enn 25 millioner mennesker lever i Brasils del av Amazonas. Brasils regnskoger innholder også en stor andel av verdens biologiske mangfold, inkludert 40 000 planter og mer enn 5000 pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fiskearter.