Historisk arkiv

Matsvinn skal reduseres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det kastes mye mat som kunne vært spist. Det gjør en samlet matbransje og myndighetene noe med.

– Mindre matsvinn vil gjøre mer mat tilgjengelig for verdens voksende befolkning, matproduksjonen trenger ikke øke like mye og vi får mindre press på miljøet. Jeg er glad for at vi er enige med matbransjen i Norge om å hindre at spisbar mat kastes, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Opptil en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Det er stor oppmerksomhet om matsvinn både internasjonalt og i Norge. Bildet viser spisbar mat som er kastet. Foto: Matvett.

Opptil en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Det er stor oppmerksomhet om matsvinn både internasjonalt og i Norge. Bildet viser spisbar mat som er kastet. Foto: Matvett.

Vil forhindre matsvinn

Klima- og miljødepartementet leder arbeidet hvor flere departementer og matbransjen er enige om å hindre matsvinn. Partene signerte en intensjonsavtale om dette 7. mai 2015.

Intensjonsavtalen legger rammer for arbeidet med å fastsette reduksjonsmål, finne effektive tiltak, identifisere kilder og utvikle indikatorer i hele matkjeden.

En utfordring har vært ulike tilnærminger til å redusere matsvinn i de forskjellige deler av bransjen.  At det nå er enighet om hvordan matsvinn skal defineres er en viktig milepæl i arbeidet.

– Jeg har stor tro på at bransjeavtalen vil bidra til å redusere matsvinn i Norge., sier Vidar Helgesen.

Dette er definisjonen av matsvinn

"Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet."

Når nyttbare deler av mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr, regnes det som matsvinn.

Selv om eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunktet ikke regnes som matsvinn, skal bransjen likevel søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere svinn. Partene skal bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden.

Partene i bransjeavtalen mot matsvinn

 • HO Mat og Drikke
 • NHO Reiseliv
 • Dagligvarehandelens Miljøforum
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Fiskarlag
 • Sjømat Norge
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Virke
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet