Historisk arkiv

Norsk-russiske samtaler om havmiljø og forurensing i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Arktisk samarbeid, havmiljøspørsmål og forurensning fra nikkelverket på russisk side av grensen sto på agendaen da klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Russlands naturressurs- og økologiminister Sergej Donskoj.

Helgesen og Donskoj
klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Russlands naturressurs- og økologiminister Sergej Donskoj. Foto: Ingrid Lillehagen

Møtet fant sted søndag 27. november i Oslo.

– Norge og Russland har felles grense i nord og har forvaltningsansvaret for hver sin del av Barentshavet. Dette gjør miljøvern til et viktig samarbeidsområde mellom våre to land, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Russland bruker norske erfaringer når de lager en forvaltningsplan for russisk del av Barentshavet. Forvaltningsplanene for havområdene er et sentralt verktøy for å forebygge og løse arealkonflikter til havs. Samtidig kan de sikre og opprettholde økosystemenes produktivitet og mangfold.

– Siden Barentshavet er vårt felles hav, er det ønskelig at forvaltningen på begge sider av delelinjen bygger på de samme prinsippene, sier Helgesen.

Forurensingen fra nikkelverkene ved grensen har vært et fast tema på alle bilaterale møter mellom Norge og Russland gjennom lang tid.

– Vi har nå fått opplysninger om at Kola gruve og metallurgiselskap gjennomfører tiltak for å bedre miljøtilstanden, sier Helgesen.

Naturressursminister Donskoj opplyste at Russland nå innfører krav til beste tilgjengelig teknologi i industrien (BAT). Kola gruve og metallurgiselskap er blant de 300 mest forurensende bedriftene i Russland som skal være piloter for innføring av BAT.

– Jeg vil understreke at det er et russisk ansvar å få ned utslippene. Russiske myndigheter må stille krav til Kola gruve- og metallurgiselskap om å gjennomføre forbedringer. Fra norsk side følger vi opp gjennom dialog med bedriften og russisk myndigheter. Vi følger også opp gjennom miljøovervåking i grenseområdet, understreker Helgesen.

Disse og andre spørsmål kommer opp på neste møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen, som skal holdes i Norge våren 2017.

Under sitt besøk i Norge hadde den russiske naturressurs- og økologiministeren også møter med olje- og energiminister Tord Lien og nærings- og fiskeriminister Monica Mæland.