Historisk arkiv

Nytt storbyforum om grønn byutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen inviterer de største byene til et fast dialogforum om klima- og miljøvennlig byutvikling.

– Storbyene har høye ambisjoner for grønn byutvikling. I arbeidet møter de mange utfordringer som må løses gjennom samarbeid og dialog på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi vil lytte til byenes ønsker og behov og være en kanal for samordning og informasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han inviterer derfor de politiske lederne i Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim til jevnlige møter om storbyenes utfordringer i arbeidet med grønn omstilling.

Det var god stemning da klima- og miljøminister Vidar Helgensen i juni møtte Oslo bytviklingsbyråd Hanna Marcussen (til venstre), Bergens byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti,  Stavangers kommunalråd Per A. Thorbjornsen  og Trondheims varaordfører Hilde Opoku. Foto: Reidar Evensen, Klima- og miljødepartementet.

Det var god stemning da klima- og miljøminister Vidar Helgensen i juni møtte Oslo bytviklingsbyråd Hanna Marcussen (til venstre), Bergens byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti,  Stavangers kommunalråd Per A. Thorbjørnsen  og Trondheims varaordfører Hilde Opoku. Foto: Reidar Evensen, Klima- og miljødepartementet.

Viktig verktøy

Vidar Helgesen hadde i vår dialog med byene om et slikt forum. Initiativet tas i samarbeid med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Byene vokser i rekordfart. Vi må se boligbygging, areal- og transport i sammenheng for å skape bærekraftige og attraktive byer. Et storbyforum er et viktig verktøy i dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samarbeid om klimatilpasning

De største byene er sentrale i klimaarbeidet, både for å redusere utslipp av klimagasser og tilpasning til et endret klima. Befolkningsøkning gir ekstra utfordringer og bidrar til press på rekreasjonsområder og kulturmiljøer.

– Det er viktig å finne gode løsninger som tar vare på byenes egenart, slik at de danner best mulig rammer for innbyggere, næringsliv og besøkende, sier Vidar Helgesen.

Bred dialog om grønn byutvikling med storbyene

  • Klima- og miljødepartementet har ansvar eller delansvar for en rekke områder for bymiljø og grønn byutvikling.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet er sentrale for byutvikling.
  • Andre departementer inviteres inn etter behov, avhengig av tema.
  • Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim inviteres nå til storbyforumet om grønn byutvikling. Det første møtet blir 7. november 2016.