Historisk arkiv

To nye nasjonalparker er vedtatt på Jomfruland og Raet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Jomfruland nasjonalpark i Telemark fylke og Raet nasjonalpark i Aust-Agder fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Norge har nå 39 nasjonalparker på fastlandet.

Håholmen
Håholmen Foto: Asbjørn Aanonsen

Jomfruland nasjonalpark er omlag 117 kvadratkilometer og Raet 608 kvadratkilometer. Arealene ligger hovedsakelig i sjøen

–Vi har nå opprettet to nye nasjonalparker med store marine naturverdier. Et fantastisk natur- og kulturlandskap på Telemarkskysten og på Sørlandskysten blir sikret for kommende generasjoner, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Jomfruland nasjonalpark strekker seg fra kommunegrensen mot Risør i sørvest og til nord for Stråholmen i nordøst. Hele nasjonalparken ligger i Kragerø kommune.  

Raet nasjonalpark går fra Hasseltangen i Grimstad kommune i sørvest og til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst. Nasjonalparken ligger i kommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand. 

Fra Sørlandskysten til Ytre Oslofjord er det nå vernet et areal på til sammen omlag 1400 kvadratkilometer med store naturverdier i sjø og på land. Tidligere har vi Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold og Færder nasjonalpark i Vestfold

– Etableringen av Jomfruland og Raet nasjonalparker vil også være veldig positivt for reiseliv og turisme langs Telemarks- og Sørlandskysten, sier Vidar Helgesen. 

Rik blomstring på beite på Stråholmen
Rik blomstring på beite på Stråholmen Foto: Morten Johannessen

Begge nasjonalparkene er opprettet for å ta vare på variasjonen og mangfoldet knyttet til landskap, geologi og biologi på land og i sjø. Det er registrert et stort antall truede arter i begge nasjonalparkene. I Jomfruland nasjonalpark finner vi blant annet insektet strandmaurløve og planten strandtorn. I Raet nasjonalpark finner vi blant annet plantene tusengylden og dverglin.

I sjøen er det mange arter både på grunt og dypere vann, og det er stor variasjon i livsmiljøer med ålegrasenger, stortareskoger og bløtbunnsområder. Et kjennetegn ved begge parkene er at avsetninger fra siste istid, det såkalte raet, er en viktig del av verneverdiene og et karaktertrekk ved verneområdene.

Begge nasjonalparkene speiler en spennende kystkultur med kombinasjon av fiske, landbruk og sjøfart gjennom generasjoner. På land finner vi steingjerder, rydningsrøyser og historiske kulturlandskap med beiter, hagemark, strandenger, slåttemarker og historiske bygninger som vitner om aktivitet i mange hundre år.

For å opprettholde natur- og kulturlandskapsverdiene skal områdene skjøttes på samme gode måten som i dag. Derfor er det blant annet viktig å opprettholde beiting i verneområdene.

Områdene brukes mye til friluftsliv. Båtliv, telting, fiske og turgåing vil fremdeles være tillatt de aller fleste steder. Yrkesfiske som reguleres gjennom havressursloven vil også fortsatt være tillatt.

Stråholmen landskapsvernområde opprettes i sammenheng med Jomfruland nasjonalpark. Samtidig oppheves 17 mindre verneområder som nå erstattes av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde.

Tilsvarende opprettes Søm landskapsvernområde i sammenheng med Raet nasjonalpark. og Ni mindre verneområder oppheves fordi de nå erstattes av Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde.

Vernkekart:

Kongelig resjolusjon: 

Forskrift:

Faktaark: