Historisk arkiv

Vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har i dag opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om felling av inntil fem ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.

De regionale rovviltnemndene i region 4 (Akershus, Oslo, Østfold) og 5 (Hedmark) vedtok i juni i år en lisensfellingskvote på til sammen 13 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Lisensfellingsperioden for fem av disse ulvene ble satt til 1. oktober 2016 – 31. mars 2017. Departementet opprettholder her nemndenes vedtak.

De resterende åtte ulvene er tilknyttet en familiegruppe i det såkalte Osdalsreviret. Denne flokken lever i hovedsak utenfor ulvesonen. For denne flokken har nemndene vedtatt at lisensfellingsperioden skal være 1. januar – 31. mars 2017. Dette er begrunnet med at valpene i flokken vil ha vanskelig for selv å skaffe mat hvis foreldredyrene tas ut før 1. januar. Departementet vil senere behandle klagen på fellingsvedtaket om disse ulvene.

– Det er viktig å se det totale uttaket av ulveflokker i sammenheng. Derfor vil jeg treffe  avgjørelse om en eventuell lisensfelling i Osdalsreviret når jeg også skal  behandle klager på rovviltnemndenes vedtak om felling av de øvrige ulverevirene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Ettersom lisensfelling av ulveflokker uansett ikke er aktuelt før 1. januar, vil dette ikke få noen praktisk betydning for lisensfellingen utenfor sonen som starter 1. oktober. Lisensfelling av ulver innenfor ulvesonen avgjøres i god tid før fellingsperioden, sier Helgesen.

Avgjøres i god tid

Rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet i september et annet vedtak der det åpnes for lisensfelling av ytterligere 24 ulver innenfor ulvesonen, fordelt på tre ulverevir (Letjennareviret, Slettåsreviret og Kynnareviret). Totalt er det dermed i region 4 og 5 fattet vedtak om lisensfelling av ulver i fire etablerte ulverevir, i tillegg til andre enkeltindivider, til sammen 37 ulver. Vedtaket har vakt stor oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, og det er varslet klager til Klima- og miljødepartementet også på dette vedtaket.

Klima- og miljødepartementet vil avgjøre spørsmålet om en eventuell lisensfelling av etablerte ulverevir i god tid før lisensfellingsperiodens start 1. januar 2017.

Fellingskvote i flere regioner

Det er fattet vedtak om lisensfelling av ulv også i andre regioner enn regionene 4 og 5. Den totale kvoten her er på 10 ulver og omfatter en kvote på 3 ulv i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder), 2 ulv i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 3 ulv i region 3 (Oppland) og 2 ulv i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er ikke mål om yngling av ulv i disse regionene, og vedtakene er ikke påklaget til Klima- og miljødepartementet.

Den totale lisensfellingskvoten for hele landet er dermed på 47 ulver.

 

Les hele vedtaket her:

Vedtak - Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 20162017 (L)(342564).pdf