Historisk arkiv

Verdens land diskuterer handel med truede arter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Bør det bli enklere å drive internasjonal handel med for eksempel stumpnesehorn og den norske vandrefalken, men vanskeligere å handle med afrikansk løve og elefant? Det skal diskuteres når landene som har undertegnet den globale CITES-konvensjonen, møtes.

Hannløve i Ruaha nasjonalpark
Hannløve i Ruaha nasjonalpark, Tanzania Foto: Silje Vang

– CITES er en viktig konvensjon. Arbeidet med internasjonal miljøkriminalitet er et prioritert område for Norge, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES) har partsmøte i Johannesburg, Sør-Afrika 24. september til 5. oktober 2016.

Jobber for å redde truede arter

CITES er en global avtale som skal sikre bærekraftig utnyttelse av truede ville arter som er gjenstand for internasjonal handel. Handel med artene krever tillatelser fra nasjonale myndigheter.

De 183 landene som har sluttet seg til CITES-konvensjonen møtes hvert tredje år for å vurdere endring av artslistene, andre forslag om oppfølging av konvensjonen og arbeid i konvensjonens organer.

– Norge er opptatt av at det skal foreligge gode vitenskapelige grunnlag for vedtak. Dette gjelder både vedtak som strammer inn handel med noen arter og gjør det lettere å handle med andre arter, sier Helgesen.  

Hva partene skal diskutere

Av listeforslagene vil det trolig bli diskusjoner om forslag om å gjøre det vanskeligere å handle med afrikansk løve, pangolin (skjelldyr), afrikansk elefant, to haiarter, ni arter  djevelrokker, samt en rekke tropiske treslag. Forslag om å gjøre det lettere å handle med puma og stumpneshorn vil sannsynligvis også skape debatt. Den eneste norske arten det foreslås endringer for, er vandrefalk. Her foreslås det å åpne for mer handel.

Det er også knyttet stor interesse til forslag som berører omsetning av elfenben og diskusjon om troféjakt.

– Jeg håper det blir et konstruktivt partsmøte. Det er viktig å finne balansegangen mellom beskyttelse og bærekraftig bruk, sier Helgesen

Norge deltar med en delegasjon fra klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Se delegasjonens mandat til forhandlingene her: Mandat for den norske delegasjonen til CITES

 

Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES)

  • CITES skal sikre en bærekraftig utnyttelse av ville arter som er utsatt for internasjonal handel, og forhindre at bestandene reduseres kraftig eller forsvinner helt.
  • CITES omhandler ca. 5 000 dyrearter og ca. 28 000 plantearter verden over.
  • Konvensjonen berører alle land i verden og innebærer at det alltid kreves spesielle tillatelser for import og eksport av konvensjonens arter, levende som døde.
  • Konvensjonen bidrar til at det ikke finnes et marked for handel med disse artene, slik at det ikke lenger skal være attraktivt å drepe/fange artene.
  • Land som ikke følger opp sine forpliktelser etter konvensjonen og ikke gjør det de skal for å forhindre ulovlig handel, kan suspenderes fra handel.
  • Det er konvensjonen som bestemmer regelverket.