Historisk arkiv

Vidar Helgesen til Indonesia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøker Indonesia 2-5. februar. Han skal møte politiske ledere, næringslivsledere og sivilsamfunn for å diskutere internasjonal klimapolitikk og bevaring av regnskog og torvmyr.

Indonesia er verdens tredje største regnskogsland, men landet avskoges i høyt tempo. Hele 80 prosent av landets utslipp av klimagasser skyldes ødeleggelse av regnskogen.

-Norge samarbeider med Indonesia for å forsøke å bremse den enorme avskogingen. Det er avgjørende for å nå to-gradersmålet. Vi har lovet inntil en milliard dollar hvis landet lykkes. Flere viktige steg er tatt i riktig retning, men avskogingen er fortsatt høy og det er en lang vei å gå, sier Helgesen.

Han besøker først hovedstaden Jakarta, og skal etter planen møte miljø- og skogbruksministeren, utenriksministeren, planleggingsministeren og parlamentsmedlemmer. Dessuten blir det møte med næringslivet og frivillige organisasjoner. Deretter drar Helgesen på tur inn i regnskogen. Der møter han også lokalbefolkningen.

Norge innledet partnerskapet med Indonesia i 2010. Før dette fantes ingen offentlig register for skogkonsesjoner, ett felles kart over skogen eller rettigheter for urbefolkning til å fremme krav til land.

-Indonesia har fått på plass mye. Landet har nå kommet lenger i å etablere systemer for måling av utslippsreduksjoner fra skog, og de har siden 2011 hatt på plass et moratorium, en midlertidig stans i utdeling av tillatelser til hogst i et område på størrelse med Frankrike. Viktige globale og nasjonale konsumvareselskap har engasjert seg for å rydde opp i forsyningskjedene sine. 

Et av de viktigste fremskrittene er økt transparens og at urbefolkning og frivillige organisasjoner nå tas med på råd i en helt annen utstrekning enn tidligere. Dette legger til rette for at landet kan sette i gang reformer i landsektoren som er nødvendige for å bevare skogen. Men det haster nå med å oppnå målbare resultater, sier Helgesen.

Han viser også til at i alt 30 prosjekter i regi av organisasjoner støttes av norske penger. Norge har utbetalt om lag 545 millioner kroner til klima- og skogtiltak i Indonesia. Mesteparten er utbetalt til aktiviteter under det bilaterale partnerskapet, gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP).

-Vi står foran avgjørende år for regnskogen i Indonesia. Å ta vare på resten av landets skog har ikke bare stor betydning for verdens klima, det dreier seg også om levekårene for menneskene som bor der og naturmangfoldet på jorda, sier Helgesen.

Indonesia opplevde nok en gang voldsomme skogbranner i fjor. Disse er ofte påsatt med sikte på å etablere nye palmeoljeplantasjer og annet jordbruk.

- Å endre praksis for å hindre nye branner blir veldig viktig framover.  Indonesias president varslet nylig kraftfulle grep for å forhindre nye branner i skog og på torvmyr. Derfor prioriterer jeg nå møter med flere av landets ministre, næringsliv og det sivile samfunn, for å se om vårt samarbeid kan bidra til å styrke Indonesias egen innsats, sier Vidar Helgesen.