Historisk arkiv

Åpner for plotthund ved skadefelling av ulv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet vil i større grad tillate bruk av plotthund i forbindelse med skadefelling av ulv ved alvorlige skadesituasjoner.

– Flere beitelag mener bruk av plotthunder vil gjøre det enklere å felle ulv. Vi er opptatt av å lytte til lokale ønsker, og er derfor positive til å se om plotthund kan gjøre fellingen mer effektiv, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Plotthunder er i utgangspunktet ikke tillatt ved felling av ulv. Miljødirektoratet kan imidlertid åpne for det. Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund.

– Vi har svært begrenset erfaring med bruk av slike hunder i Norge, og primært bør bruk av slike hunder gjennomføres av Statens naturoppsyn. Gjennom at Statens naturoppsyn får ansvar for bruk av slike hunder i konkrete skadefellingsoppdrag, vinner vi erfaring vi kan dra nytte av senere, sier Helgesen.

Statens naturoppsyn har ikke egne hunder som kan benyttes til dette formålet, men det er aktuelt å skaffe hunder fra Sverige. På grunn av kapasiteten hos Statens naturoppsyn, vil plotthundene primært brukes der et kommunalt fellingslag ikke har lykkes med fellingsforsøket, og der man heller ikke har lykkes etter veiledning og ordinær bistand fra Statens naturoppsyn.

– Samtidig må vi være oppmerksom på at det er risiko for at alle løse hunder kan angripe sau, tamrein og vilt som oppholder seg i området, noe som betyr at man må tenke seg godt om før man slipper hundene. Hundebruken må skje i forståelse med dyreeierne, sier Helgesen.

Plotthunder jager vilt, men sporer ikke opp viltet. Hundene bør derfor brukes på ferske spor. For at fellingsforsøket med plotthund skal være effektivt, bør hunden også være trent på ulv.

Også annet lovverk enn viltloven er relevant ved bruk av plotthund, og hundeloven er særlig aktuell. For bruk av løse hunder forutsettes at kommunen har dispensert fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven.

Faktaboks:  Dette er en plotthund

Plotthund er en amerikansk støver av coonhoundtypen og anses som en løs på drevet halsende hund. Typen er alet spesielt for jakt på bjørn og villsvin. Hunderasen er relativt ny i Norden. Plotthunden er meget utholdende, viltskarp og modig. Den har en utpreget interesse for å jage vilt, og drivkraften er å få nærkontakt med byttet. En førsteklasses plotthund skal kunne jage/holde viltet i 10-15 timer.

Kilde: wikipedia.no og Svenska Plotthundklubben