Historisk arkiv

Colombia stanser veiutbygging og øker innsats mot ulovlig hogst i Amazonas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Colombianske myndigheter trapper nå opp innsatsen for å bevare regnskogen. Alle landets fylker skal få spesialenheter mot avskoging. Ulovlige veier i Amazonas blir ødelagt. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Colombias president Santos under FNs generalforsamling i New York denne uka.

Avskogingen skjer i områder som tidligere var kontrollert av FARC-geriljaen. Flyvåpenet hjelper til med overvåking og informasjon. Flyene som tidligere slapp bomber, slipper nå løpesedler med budskap om å stanse avskogingen.

- Colombia har tatt mange kraftfulle grep for å unngå at regnskogen i landet blir hugget ned. Men den økte avskogingen i fjor gir grunn til bekymring. Det er derfor bra at Santos-regjeringen nå gjør en stor innsats for å stanse avskogingen i de områdene hvor det tidligere var konflikt. Dette var et sentralt tema da jeg møtte president Santos i New York, sier Vidar Helgesen.

Fjerner ulovlig veinett i Amazonas

Colombianske myndigheter har ødelagt flere ulovlige veier og flystriper i Amazonasskogen. Tre hovedveier vil bli fjernet. Ulovlige veier i Amazonas er et resultat av tiårene med konflikt, og er allerede en reell trussel mot regnskogen. Myndighetene frykter at veiene vil åpne skogen for økt utvinning av koka og tømmer. De kan også føre til uønsket bosetting i vernede skogområder.

- Veiutbygginger som ikke er godt planlagt og regulert, kan få katastrofale følger for regnskogen. At colombianske myndigheter slår ned på ulovlig veinett nå, kan forhindre tap av Colombias unike natur for fremtidige generasjoner, sier Helgesen.

Økt innsats mot ulovlig hogst

Colombia trapper også opp innsatsen mot ulovlig hogst gjennom økt politiinnsats og samarbeid med forsvaret og andre sektorer. Det er opprettet spesialenheter som inkluderer forsvar, politi, påtalemyndighet og miljømyndigheter i de områdene hvor skogen er mest utsatt.

President Santos vil også opprette en kommisjon for avskogingskontroll og skogvern.

- Det vil nå bli helt avgjørende å tilby lokalbefolkningen nye inntektsmuligheter. Det ønsker Norge å bidra med, blant annet gjennom vår støtte til fondet Colombia Sostenible, sier Helgesen. Første bidrag på 10 millioner US dollar ble gitt da Helgesen var i Colombia i juni.

Flyfoto fra regnskog i Colombia
Columbianske myndigheter trapper opp innsatsen for å bevare regnskogen. Alle landets fylker skal få spesialenheter mot avskoging.

Norges regnskogsamarbeid med Colombia

Colombia er ett av Norges hovedsamarbeidsland for regnskogsbevaring.  Regnskogen i Colombia dekker over 600.000 kvadratkilometer eller nesten to ganger størrelsen på fastlands-Norge.  Mesteparten av skogen ligger i Amazonas-bassenget.  Om lag halvparten av Colombias klimagassutslipp kommer fra avskoging og landbruk.

Colombia, Norge, Tyskland og Storbritannia inngikk et klima- og skogpartnerskap under klimakonferansen i i Paris 2015. Norge skal bidra med opptil 1,8 milliarder kroner totalt for perioden til og med 2020, hvorav minimum 1,5 milliarder kroner kun vil utbetales for bekreftede utslippsreduksjoner. Størsteparten av klima og skogmidlene vil gå til fondet Colombia Sostenible som skal støtte overgangen fra konflikt til et fredelig samfunn.  Målet å bidra til en bærekraftig landsbygdutvikling, redusere fattigdommen i områder som har vært hardest rammet av konflikten og redusere avskogingen på landsbasis.

Avskogingen i colombiansk Amazonas har gått ned flere år på rad. Ifølge den siste rapporten offentliggjort av Colombias Institutt for meteorologi og miljøstudier (IDEAM), økte imidlertid avskogingen i Colombia fra 1240 km2 i 2015 til 1790 km2 i 2016. Avskogingen ligger likevel fortsatt lavere enn snittet for de to siste tiårene. Ifølge colombianske myndigheter skyldes avskogingen i 2016 først og fremst ulovlig okkupering av land, koka, ekstensiv kvegdrift, veiutbygging, illegal gruvedrift og skogbranner. Mange av de ulovlige drivkreftene bak avskogingen, som koka og gruvedrift, er de viktigste inntektskildene for mange av de illegale aktørene som søker å styrke sitt fotfeste i områder FARC tidligere kontrollerte militært.