Historisk arkiv

INVITASJON

Nyheter

Innspillsmøte om langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterer til innspillsmøte blant annet om hvordan kan vi stimulere til mer forskning på grønn konkurransekraft. Og om hvilke tema som bør prioriteres innen forskning og høyre utdanning på klima og miljø.

Innspillsmøtet arrangeres i anledning arbeidet med revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (2014-2024). Planen revideres hvert 4. år. Neste reviderte versjon skal foreligge i 2018.

I dette møtet ønsker statsråden innspill på følgende spørsmål:

  1. Hvilke virkemidler og tematiske områder bør prioriteres de neste fire årene når det gjelder forskning og høyere utdanning innen klima- og miljø?
  2. Hvordan kan vi stimulere til mer forskning i næringslivet som fremmer grønn konkurransekraft og forskning på klima og miljø?
  3. Hvordan kan vi innen klima- og miljøområdet skape bedre samspill mellom universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter og brukere av forskning i offentlig og privat sektor?

Hver organisasjon gis maksimum fem minutter til å presentere sine viktigste innspill. Skriftlige innspill kan også sendes departementet i etterkant av møtet. Innspill sendes til postmottak@kld.dep.no, merket "sak 14/1761", innen 20. juni.

Tid: 15. juni

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongensgate 20

Påmelding: KLD.Servicetorg@kld.dep.no, innen 13. juni. (Maks 2 personer fra hver organisasjon)

Kunnskapsdepartementet har nå en åpen høring om revisjonen med frist 15. september: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-revidering-av-langtidsplanen-for-forskning-og-hoyere-utdanning/id2553215/

Her kan du lese mer