Historisk arkiv

Invitasjon til innspillsmøte om ordning for vraking av fritidsbåter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ulovlig håndtering av kasserte fritidsbåter kan utgjøre et betydelig forurensningsproblem, først og fremst lokalt. Fritidsbåter er laget av ulike materialer og inneholder en rekke giftige stoffer. Dumping av fritidsbåter i havet er en kilde til marin forsøpling. Klima- og miljødepartementet inviterer til innspillsmøte 26. januar.

I budsjettforhandlingene ble det vedtatt at det skal iverksettes en tilskuddsordning for økt vraking av fritidsbåter. Det er viktig å få på plass en slik ordning så raskt det lar seg gjøre. Miljødirektoratet vil bistå oss i dette arbeidet. De leverte også i fjor høst et forslag til en returordning for fritidsbåter. 

Vi ønsker nå å få innspill fra bransjen og aktører til hvordan en tilskudds- og vrakpantordning for fritidsbåter kan innrettes mest effektivt, slik at fritidsbåter blir levert til godkjente mottaksplasser og blir behandlet miljømessig forsvarlig.

Spesielt ber vi om bransjens synspunkt når det gjelder:

  • hvordan eierne av fritidsbåter skal identifiseres ved register
  • i hvilken grad det i dag finnes operative mottaksplasser for vraking av fritidsbåter
  • hvilke avgrensninger som bør legges til grunn for ordningen (båtstørrelse etc.)

Bransjen og aktører oppfordres til å bidra med korte forberedte innlegg, og gi beskjed på forhånd om det er ønskelig å holde et innlegg. 

Tid: 26. januar 2017 kl. 13.00-14.30

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongensgate 20, Oslo

Dagsorden for møtet:

  • Velkommen ved politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte
  • Forberedte innlegg
  • Diskusjon
  • Slutt

Påmelding: Påmelding av deltakere, med navn og organisasjon på de personene som vil møte, samt informasjon om eventuelle innlegg, sendes pr e-post til hja@kld.dep.no innen 23. januar.

Skriftlige innspill i etterkant av møtet, innen 31. januar, kan sendes til vårt postmottak postmottak@kld.dep.no med "innspill fritidsbåter" i emnefeltet.