Historisk arkiv

Nær 140 millioner euro til energi- og miljøsamarbeid med Polen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge undertegner i dag en avtale med Polen om EØS-pengene, med 140 millioner euro over sju år innen klima, energi og miljø.

-Med disse pengene kan vi bidra til å redusere utslipp fra en kullbasert energisektor. Polen har også betydelig luftforurensning i byene. Polen er vertskap for neste klimatoppmøte, og er en viktig aktør i EUs klima- og miljøpolitikk. Vi vil derfor samarbeide tett med Polen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Om lag 30 prosent av alle EØS-pengene til Polen dreier seg om klima, energi og miljø. Miljødirektoratet skal være partner for å bidra til å styrke samarbeid og resultater innen klima og miljø, der det er avsatt 40 millioner euro i perioden.

I tillegg kommer altså penger til energiformål. Nær en milliard kroner skal gå til energisamarbeid og bidra til økt energieffektivitet og bruk av fornybare energikilder mm. Her vil NVE være programpartner.

80 millioner euro går også til samarbeid innen næringslivet gjennom Innovasjon Norge. Halvparten av dette går til prosjekter for å fremme grønn innovasjon.  Innovasjon Norge vil ha ansvar for dette arbeidet.

Innenfor forskningssamarbeidet er det avsatt om lag ti millioner euro til å videreføre samarbeidet om CO2-fangst og lagring.

Polen er det største mottakerlandet for EØS-penger. Meget gode resultater innen luftforurensning og forurensningskontroll ble oppnådd i perioden 2009 til 2014, se mer her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/November-2017/EOS-midlene-bidrar-til-bedre-klima-og-miljo/

http://miljoblikk.no/2017/12/sammen-bedre-miljo-europa/  

-Vi kan vise til veldig gode resultater de senere årene. Det er blitt mindre luftforurensning og forurensningskontrollen er styrket. EØS-midlene gjør at vi styrker samarbeidet innen klima, energi, miljø, grønn innovasjon og forskning, sier Helgesen.

Les mer om EØS-pengene til Polen her: