Historisk arkiv

Norge er kandidat til Unescos verdensarvkomité

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Verdensarvkomiteen har ansvaret for å følge opp det daglige arbeidet med konvensjonen.

Komiteen har 21 medlemmer. Oppgavene omfatter det å overvåke tilstanden til og forvalte områdene som står på verdensarvlista, vurdere om noen land har behov for råd eller assistanse,  beslutte tiltak for å sikre verdensarv som er truet og vedta hvilke nye områder som skal føres opp på verdensarvlista.

Det er stor internasjonal konkurranse om plassene i komiteen, og hvert andre år er halve komiteen på valg. Normalt sitter et medlem i fire år. Neste valg er i november 2017, og Norge stiller. I den forbindelse har Klima- og miljødepartementet lagd en brosjyre for å presentere Norge som kandidat. Brosjyren er trykket på engelsk, fransk og spansk.