Historisk arkiv

Norge lanserer nytt fond for å redde tropisk skog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen lanserer et nytt internasjonalt fond under toppmøtet til Verdens Økonomiske Forum i Davos. Fondet skal utløse kommersielle investeringer i avskogingsfritt landbruk i tropiske land, og bidra til å redde verdifull skog og torvmyr. Fondet skal nå en størrelse på 400 million dollar og forventes å utløse 1,6 milliarder dollar – om lag 14 milliarder kroner – i investeringer innen 2020.

Regnskog
Regnskog i Brasil Foto: Neil Palmer

Lanseringen skjer i samarbeid med tropiske skogland, den nederlandske organisasjonen "Bærekraftig handelsinitiativ" (IDH) og FNs miljøprogram. Fondet har også støtte fra internasjonale produsenter av forbruksvarer og en rekke frivillige organisasjoner.

Målet med fondet er å bidra til at landbruksråvarer produseres mer effektivt på områder som allerede er avskoget, i stedet for at mer skog hugges for å øke produksjonen. Konkret vil fondet redde mer enn fem millioner hektar med skog og torvmyr fra ødeleggelse gjennom ulike prosjekter innen 2020.  Dette tilsvarer et område på størrelse med Hedmark og Oppland til sammen,

– Jordens fremtid avhenger av vår felles vilje og evne til å beskytte og restaurere tropiske skoger og torvmyrer. Samtidig må vi øke verdens matproduksjon for å møte den voksende, globale etterspørselen, sier statsminister Erna Solberg.

– Gjennom opprettelsen av dette fondet vil vi samarbeide med regjeringer i tropiske skogland, med næringslivet og sivilsamfunnet, for å nå FN's bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen, sier hun.

Fondet vil bidra til å redusere finansiell risiko for finansinstitusjoner og selskaper som vil investere i nye forretningsmodeller hvor produksjon av landbruksråvarer kombineres med beskyttelse av tropiske skog, torvmyrer og biologisk mangfold. Investeringene som fondet bidrar til, skal baseres på inkluderende arealplanlegging og vil bidra til rettferdig velferdsutvikling.

Fondet skal bidra med midler i land, delstater eller provinser der myndighetene har ambisiøse mål og en overbevisende strategi for å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging. Politiske, kommersielle og finansielle krefter som ønsker å bidra til bevaring av torvmyr og regnskog og samtidig fremme økonomisk utvikling på landsbygda, kobles dermed sammen.

– Vi er sterke tilhengere av at regjeringer og selskaper jobber sammen for å beskytte miljøet og samtidig sørger for mat til verden. Derfor applauderer vi fondet, sier Everton Lucero i Brasils miljødepartement.

Fondet skal bygge ned barrierer for omlegging til mer bærekraftig landbruk og støttes av blant annet det globale miljøfondet (GEF) og FNs miljøorganisasjon. Det forventes at fondet vil være fullt operativt som uavhengig juridisk enhet i løpet av sommeren.

– Det er ekstremt viktig at vi står sammen om å beskytte skog og torvmyr og dermed klimaet vårt. Vi er glade over å ha dette fondet på plass, og det er særlig viktig at vi også har privat sektor om bord, sier leder for FNs miljøprogram, Erik Solheim.

Store aktører innenfor den internasjonale forbruksvare-industrien som Nestlé, Mars, Unilever, Marks&Spencer og Metro har uttrykte sin støtte til det nye fondet. Unilever har allerede lovet å bidra med 25 millioner dollar over en fem års periode.

– Fondet går til kjernen av bærekraftsmålene og klimautfordringen. Dette partnerskapet mellom offentlige og private interesser er uten sidestykke. Det vil utnytte forbruksvareindustriens forpliktelser til å nå felles mål om å stanse avskoging og forbedre levevilkårene for bønder i vår forsyningskjede, sier administrerende direktør i Unilever, Paul Polman.

Samarbeid med frivillige organisasjoner vil være viktig for å overvåke framgang og forpliktelser, og bidra med tilrettelegging i landskap hvor produksjon og forvaltning skal forbedres. WWF, World Resources Institute og The Nature Conservancy har ønsket fondet velkommen og ser fram til å samarbeide for å virkeliggjøre et avskogingsfritt tropisk jordbruk.

Norske myndigheter vil bidra med opp til 800 millioner kroner forutsatt at andre bidragsytere stiller opp som forventet.